/
/
/

Fortsatt ökning av cancerfall

den 10 december 2009 kl. 14:11 Nyhet

Antalet cancerfall fortsätter att öka. I genomsnitt rapporteras 1,8 procent fler cancerfall bland män och 1,2 procent fler bland kvinnor varje år. En av de snabbast ökande cancerformerna är hudcancer.

Under 2008 rapporterades 51 528 fall av cancer. Fördelningen mellan könen är relativt jämn, 52 procent av fallen är män och 48 procent är kvinnor. Att antalet cancerfall ökar förklaras till viss del med att svenskarna blir äldre. Andra faktorer är screening och förbättrade diagnostiska metoder.

Bröstcancer är den vanligaste cancerformen bland kvinnor och står för 29 procent av fallen. I genomsnitt har förekomsten av bröstcancer ökat med 1,2 procent varje år under de senaste 20 åren.

Prostatacancer dominerar hos männen med 33 procent av de diagnostiserade fallen, men under senare år har förekomsten minskat.

– Antalet diagnostiserade prostatacancerfall har en stark koppling till användandet av PSA-test i vården. Det kan förklara brytningen av den ökande trenden vi sett sedan mitten på 1990-talet, säger Åsa Klint som är registeransvarig.

Sannolikheten för att drabbas av elakartad cancer före 75 års ålder är idag knappt 30 procent för män och drygt 27 procent för kvinnor.

Lungcancer är fortfarande vanligare bland män än kvinnor, men medan allt färre män får lungcancer så ökar antalet fall bland kvinnor med ungefär tre procent per år.

Malignt melanom och övrig hudcancer, utom basalcellscancer, utgör sammanlagt 14 procent av cancerfallen. Både bland män och kvinnor och kvinnor ökar fallen kraftigt. Det senaste decenniet har ungefär tre till fyra procent fler hudcancerdiagnoser ställts varje år.

– Solens ultravioletta strålning anses vara den viktigaste orsaken till hudcancer. Den uppåtgående trenden kan bero på ökad exponering i och med förändrade solvanor, säger Åsa Klint.

Vanligaste cancerformerna bland män:

  • Prostatacancer, 33 procent
  • Hudcancer (exklusive malignt melanom), 10 procent
  • Tjocktarmscancer, 7 procent

Vanligaste cancerformerna hos kvinnor:

  • Bröstcancer, 29 procent
  • Tjocktarmscancer, 8 procent
  • Hudcancer (exklusive malignt melanom), 8 procent

Kontakt

Presstjänsten
075-247 34 05

Ladda ner eller beställ

Cancerfall i Sverigen 2008

Mer hos oss

Cancer