/
/
/

Föreskrifter om tvångs- och skyddsåtgärder upphävs

den 25 maj 2010 kl. 13:30 Nyhet

Socialstyrelsen har beslutat att upphäva två föreskrifter och allmänna råd som rör tvångs- och skyddsåtgärder inom i första hand vård och omsorg om personer med demenssjukdom. Föreskrifterna är föråldrade och har inte stöd i dagens lagstiftning.

De två föreskrifterna som upphör att gälla från och med den 15 juni 2010 är:

  • Socialstyrelsens kungörelse med föreskrifter om förbud mot tvångsmedel inom somatisk långtidssjukvård. (SOSFS 1980:87)
  • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om skyddsåtgärder för personer med åldersdemens i särskilda boendeformer för service och omvårdnad (SOSFS 1992:17 med ändring i SOSFS 1997:16)

Föreskrifterna och de allmänna råden kommer inte att ersättas av några nya.

Socialstyrelsen har tagit fram ett meddelandeblad som beskriver vad upphävandet får för konsekvenser. På Socialstyrelsen webbplats finns även frågor och svar som rör upphävandet av föreskrifterna.

Kontakt

Helena Axestam
075-247 36 75

Linda Almqvist
075-247 39 98