/
/
/

Fler graviditeter avbryts när fostret har kromosomavvikelse eller allvarlig fosterskada

den 25 november 2009 kl. 12:00 Nyhet

Trots att svenska mödrar blir allt äldre ökar inte antalet barn som föds med Downs syndrom. Däremot avbryts fler graviditeter när fostret har en kromosomavvikelse eller allvarlig fosterskada.

Socialstyrelsen konstaterar i rapporten Fosterskador och kromosomavvikelser 2008 att andelen avbrutna graviditeter vid kromosomavvikelser har ökat. 1999 avbröts 53 procent av dessa graviditeter, 2008 hade siffran ökat till 64 procent. Även för vissa andra allvarliga fosterskador har andelen avbrutna graviditeter ökat.

Att risken för Downs syndrom ökar med moderns ålder har varit känt länge. Risken ökar i allt snabbare takt efter 30 år och stiger drastiskt efter 40 år. 2008 var medelåldern för kvinnor som föder barn 30,8 år. 22 procent av de födande kvinnorna var över 35 år, vilket är en kraftig ökning sedan 1979 då andelen bara var åtta procent.

Under 2008 erbjöd ungefär hälften av alla landsting ett kombinerat ultraljud och biokemisk analys, KUB, tidigt i graviditeten för att upptäcka kromosomförändringar. Vanligen görs KUB-testet endast på kvinnor som är 35 år eller äldre. Vid undersökningen beräknas sannolikheten för att barnet ska födas med Downs syndrom. I de landsting där KUB-testet utfördes rutinmässigt visar rapporten på en signifikant ökning av aborter på grund av någon kromosomdefekt.

Trots det föddes ungefär lika många barn med Downs syndrom som i de landsting där KUB-testerna inte erbjöds.

– Det skulle kunna tyda på att de avbrutna graviditeterna ändå hade resulterat i missfall eftersom antalet födda barn med Downs syndrom var ungefär lika många oavsett om KUB-test användes eller ej, säger Karin Gottvall på Socialstyrelsens epidemiologiska centrum.

Trots den drastiskt ökande åldern bland mödrarna har andelen födda barn med Downs syndrom varit relativt konstant sedan 1978, ungefär ett barn per 700-800 födslar. 2008 rapporterades 1 804 barn ha fötts med fosterskador och kromosomavvikelser.

Kontakt

Karin Gottvall
075-247 38 99

Anna Lindam
075-247 32 04

Lunds universitet
Karin Källén
046-222 75 38