/
/
/

Färre donerar sina organ

den 27 april 2010 kl. 10:00 Pressmeddelande

Under 2009 minskade antalet avlidna som donerade sina organ med 16 procent till 128 personer jämfört med 152 året innan. - Färre avlidna donerar sina organ, men genom en effektivare handläggning inom vården skulle fler donationer vara möjliga, konstaterar Donationsrådets ordförande Eva Fernvall.

Donationsrådets sammanställning visar att det under förra året fanns 208 avlidna personer inom intensivvården som var möjliga organdonatorer. Av dessa var det totalt 128 som slutligen donerade sina organ. Utrymme finns alltså för att öka antalet donationer, bland annat genom tydligare rutiner inom sjukvården.

Färre tog ställning

Enligt lagen förmodas den som inte uttryckligen sagt nej till organdonation ge sitt samtycke, men de närstående har alltid vetorätt i de fall där den avlidnes inställning är okänd. Under 2009 var det färre möjliga donatorer som aktivt hade tagit ställning för organdonation under sin livstid jämfört med året innan. Tio procent fler hade en okänd inställning och fallen där närstående lade in sitt veto mot organdonation ökade med sju procent.

Vad ökningen beror på är oklart, men det är av stor betydelse att intensivvårdspersonalen känner sig trygga i att ta upp frågan om donation med de närstående, och att de får kunskap och utbildning i att identifiera och omhänderta möjliga donatorer på bästa sätt.

– Om man som levande inte tagit ställning till donation blir det upp till familjen att tolka den avlidnes vilja. Om de närstående då inte vet hur den avlidne ville ha det, kan det resultera i att de motsätter sig donation, säger utredaren Charlotte Möller.

Framsteg i mindre landsting

Flest donationer sker i storstadsregionerna där befolkningsunderlaget är störst. Samtidigt görs det stora framsteg i mindre landsting som Västmanland och Jämtland. I Sverige tas omkring tre till fyra organ tillvara från varje donator. Internationellt sett är det en hög siffra som tyder på att kunskaperna är goda ute på landets intensivvårdsavdelningar.

För att möjliggöra fler transplantationer understryker Donationsrådet vikten av att alla i Sverige gör sin vilja känd genom att informera sina närstående, anmäla till donationsregistret eller fylla i ett donationskort.

Om Donationsrådet
Donationsrådet har regeringens uppdrag att se till att Sverige ska bli bättre på organ- och vävnadsdonation så att fler liv kan räddas och att människor kan få ett bättre liv.

Om donation
Det finns tre sätt att göra sin donationsvilja känd: informera närstående, fylla i donationskort eller anmäla sig till donationsregistret. Alla tre sätt väger lika tungt och det är alltid den senaste uppgiften som gäller. Den 1 januari 2010 väntade 628 personer på ett eller flera nya organ. Varje år genomförs drygt 600 organtransplantationer och cirka 800 vävnadstransplantationer i Sverige. Av dessa ingår levande givare som donerat sin njure eller en bit av levern. Bristen på organ är stor i landet och ju fler personer som beslutar sig för att donera sina organ- och vävnader efter sin död, desto fler svårt sjuka människor kan räddas. Mer information och faktaruta finns på Livsviktigt.se.

Kontakt

Presstjänsten
075-247 34 05