Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Socialstyrelsen kartlägger ECT-behandling inom vården

den 23 november 2009 kl. 15:30 Nyhet

Socialstyrelsen ska kartlägga omfattningen av så kallad elbehandling, ECT, inom den svenska hälso- och sjukvården. Bakgrunden är uppgifter om att ECT-behandling har ökat kraftigt de senaste åren och att patienter har drabbats av svåra minnesförluster.

Sedan flera decennier används ECT-behandling i Sverige. ECT har visat sig vara effektivt vid svåra depressiva tillstånd hos ungdomar, vuxna och äldre. Det handlar om personer som är mycket svårt sjuka vilket kan innebära ett livshotande tillstånd.

Det är väl känt att behandling med ECT innebär en viss risk för att patienten ska drabbas av minnesstörningar, som ofta går över på några dagar eller veckor. Men det finns också fall där patienter fått biverkningar i form av omfattande och bestående minnesstörningar, något som har uppmärksammats i flera ärenden hos Socialstyrelsens tillsynsavdelning samt i SVT:s program Uppdrag Granskning.

Socialstyrelsen tänker nu kartlägga ECT-behandlingen i den svenska vården. Kartläggningen ska vara klar under våren 2010.

– Vi kommer att begära in information från landstingen för att få en bild av läget. Vi är oroade över uppgifterna om förekomsten av svåra biverkningar. Dessutom vittnar flera patienter om negativt bemötande inom vården när de påtalat problemen, säger Anders Printz, som är chef för hälso- och sjukvårdsavdelningen på Socialstyrelsen.

Det finns idag ingen fullständig statistik över antalet ECT-behandlingar. Enligt uppgifter från Uppdrag Granskning har ECT-behandlingarna ökat – från 18 000 per år i början av 2000-talet till 45 000 om året.

Sedan 2007 är landstingen skyldiga att rapportera in medicinska åtgärder, till exempel ECT-behandlingar, till Socialstyrelsens patientregister. Men det sker inte regelmässigt. I registret finns till exempel bara 1500 vårdtillfällen rörande ECT-behandlingar registrerade för år 2008.

– Det är oacceptabelt. Landstingen måste bli mycket bättre på att rapportera in uppgifter till oss. Om vi fick in informationen skulle vi kunna följa användandet av till exempel ECT-behandlingar på ett mycket bättre sätt jämfört med idag, säger Anders Printz och fortsätter:

– Vi kommer nu återigen att kontakta sjukvårdshuvudmännen. De är enligt lag skyldiga att rapportera in uppgifter till oss.

Socialstyrelsen fick tidigare i år ett uppdrag av regeringen att särskilt följa utvecklingen inom tvångsvården och de åtgärder som sker där. Första rapporteringen till regeringen kommer att ske i juni 2010, då landstingen förväntas ha lämnat in fullständiga uppgifter.

Kontakt

Presstjänsten
075-247 34 05

Mer hos oss

Psykisk hälsa