Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Enklare följa upp god vård

den 5 november 2009 kl. 10:00 Nyhet

Socialstyrelsen har fastställt ett antal områden för att följa upp vårdens kvalitet och effektivitet i olika delar av landet. Med 28 nationella indikatorer för god vård som grund ska bland annat väntetider, bemötandet av patienter och felaktig läkemedelsanvändning hos äldre jämföras.

Det är första gången som Socialstyrelsen presenterar en samlad uppsättning av indikatorer för god vård som utgör en gemensam nationell grund för utvärdering och uppföljning av landets hälso- och sjukvård. 24 uppföljningsområden har definierats liksom en lista med 28 hälso- och sjukvårdsövergripande indikatorer, samt en rad sjukdomsspecifika indikatorer.

– Vi kommer att använda de nationella indikatorerna för att göra återkommande uppföljningar och utvärderingar där vi bland annat kan peka ut om vården fungerar bra eller mindre bra i olika delar av landet, säger projektledaren Marie Lawrence på Socialstyrelsens enhet för rikssjukvård och effektivitetsanalys.

Indikatorerna handlar om allt från vårdkostnader till väntetider och den respekt patienterna upplever att de bemöts med. Samlingen spänner mellan hälso- och sjukvårdsövergripande och mer sjukdomsspecifika indikatorer som tillsammans visar om förväntningarna på god vård infrias. Det innebär att vården ska vara kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och ges inom rimlig tid.

– Det här blir ett sätt att få en uppfattning om hur kvaliteten och effektiviteten i hälso- och sjukvården kan förbättras både utifrån ett mer övergripande perspektiv men också utifrån olika sjukdomsgrupper. Förhoppningen är att öka tillgängligheten till information om hälso- och sjukvårdens processer, resultat och kostnader. Målsättningen är att denna information i sin tur ska användas för förbättringar i hälso- och sjukvården, säger Marie Lawrence.

Utifrån jämförelserna kommer Socialstyrelsen att kunna ge tydliga rekommendationer till både landstingen och staten inom områden där det behövs förbättringar. Informationen blir också mer lättillgänglig för beslutsfattare, allmänhet och de som är verksamma i vården.

Arbetet med de nationella indikatorer har pågått sedan 2007 då Socialstyrelsen fick regeringens uppdrag att ta fram verktyg för att jämföra och utvärdera vården nationellt. De sjukdomsspecifika indikatorerna utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer. För närvarande finns indikatorer framtagna för hjärtsjukvård, prostatacancer, bröstcancer och kolorektalcancer.

Kontakt

Marie Lawrence
075-247 35 06

Birgitta Lindelius
075-247 35 91

Ladda ner eller beställ

Nationella indikatorer för god vård

Mer hos oss

Indikatorer