/
/
/

Ekonomiskt bistånd fortsätter att öka

den 7 september 2010 kl. 13:15 Nyhet

Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd ökade under det andra kvartalet år 2010 jämfört med samma period år 2009.

Under andra kvartalet år 2010 betalades 2 957 miljoner kronor ut i ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning. Det är en ökning med fem procent jämfört med andra kvartalet år 2009.

Till flyktingar har 544 miljoner kronor betalats ut i ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning, vilket är en minskning med sex procent jämför med samma period förra året. Av de 274 kommuner som redovisade utbetalningar till flyktingar betalade 224 kommuner ut introduktionsersättning. Andra kvartalet år 2009 var det 270 kommuner som gjorde utbetalningar till flyktingar, varav 214 kommuner betalade ut introduktionsersättning.

Ekonomiskt bistånd under de två första kvartalen år 2010

Under de två första kvartalen år 2010 betalades 5 891 miljoner kronor ut i ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning, en ökning med sju procent jämfört med samma period år 2009.

Utbetalningarna av ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar under de två första kvartalen år 2010 var 1 088 miljoner kronor, vilket är en minskning med fem procent jämfört med samma period år 2009.

Samtliga jämförelser är gjorda i fasta priser (inflationsjusterade priser).

Kontakt

Josefin Blomkvist
075-247 39 99