/
/
/

Fortsatt ökning av ekonomiskt bistånd

den 3 mars 2010 kl. 09:00 Nyhet

Kommunernas utbetalningar av ekonomiskt bistånd ökade med 17 procent fjärde kvartalet 2009 jämfört med motsvarande period förra året. Exklusive ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning till flyktingar var ökningen 21 procent. Det visar Socialstyrelsens senaste kvartalsrapport.

Under fjärde kvartalet 2009 betalades totalt 2 866 miljoner kronor ut i ekonomiskt bistånd inklusive introduktionsersättning. Vid jämförelse med fjärde kvartalet år 2008 är det en ökning med 17 procent.

Utbetalningar av ekonomiskt bistånd till dem som inte är flyktingar utgjorde 2 293 miljoner kronor under det fjärde kvartalet, vilket är en ökning med 21 procent jämfört med fjärde kvartalet 2008. Utbetalningarna ökade i 89 procent av kommunerna (259 st). Många kommuner, 109 stycken, ökade sina utbetalningar med över 30 procent.

Till flyktingar och vissa andra utlänningar som tagits emot i kommunerna betalades det under det fjärde kvartalet 2009 ut 574 miljoner kronor i ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning. Det är en ökning med 5 procent jämfört med fjärde kvartalet 2008.

Diagram som visar att det ekonomiska biståndet ökat mellan 2003 och 2009.

Diagram. Utbetalt ekonomiskt bistånd och introduktionsersättning kvartalsvis, miljoner kronor i fasta priser 2003–2009.

Kontakt

Statistik
Josefin Blomkvist
075-247 39 99

Ekonomiskt bistånd
Ingrid Jonasson
075-247 32 97

Kristina Eriksson
075-247 34 30

Ladda ner eller beställ

Ekonomiskt bistånd kvartal 1-4 2009

Mer hos oss

Ekonomiskt bistånd