/
/
/

Effektivare lungcancervård med nya riktlinjer

den 17 juni 2010 kl. 09:00 Pressmeddelande

Lungcancerpatienter får olika vård beroende på var i landet de bor. Det finns också stora regionala skillnader i hur länge patienterna överlever. – Ett av syftena med Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer för lungcancer är att minska ojämlikheterna i vården, säger projektledaren Helena Brändström.

Lungcancer är en av de cancersjukdomar som har sämst prognos. Av de 3500 personer som insjuknar varje år är det bara 15 procent av kvinnorna och 12 procent av männen som lever fem år senare. För bröstcancer är motsvarande siffra 87 procent.

Lungcancer är alltså en aggressiv cancerform, men sjukdomen kan i vissa fall botas om den inte hunnit sprida sig. Därför är diagnostiken viktig så att man kan upptäcka cancern tidigt och sätta in rätt behandling.

Nya metoder prioriteras

I de nya lungcancerriktlinjerna ger Socialstyrelsen bland annat hög prioritet till ett antal nya metoder inom diagnostiken. Till exempel kan PET-DT nämnas, som är en diagnostisk metod för att undersöka lungan genom att avbilda den.

– Diagnostiken när det gäller lungcancer ser generellt sett olika ut i landet och användningen av PET-DT skiljer sig kraftigt åt mellan regionerna, säger Sverre Sörenson, docent och överläkare, som lett granskningen av det vetenskapliga underlaget i riktlinjerna.

– Ett rimligt antagande är att behovet av PET-DT för lungcancer i utredningsfasen är minst tre gånger så stort som det sjukvården erbjuder idag, säger Sverre Sörenson.

Multidisciplinär konferens ger bättre vård

En annan viktig del för att kunna planera lungcancerpatienternas vård är multidisciplinär konferens. Det innebär att läkare med olika medicinsk kompetens gör en gemensam bedömning av patientens tillstånd. Behandlingen skräddarsys efter patientens behov och är särskilt effektiv när flera typer av behandlingar behöver kombineras.

– Även här ser vi stora variationer i de olika sjukvårdsregionerna. Andelen lungcancerpatienter som bedöms vid multidisciplinär konferens varierar mellan 35 och 75 procent, säger Hans Starkhammar, docent och överläkare, som lett arbetet med att ta fram rekommendationerna.

Sjukvårdsregionernas analys vägs in

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för lungcancervården är preliminära och ska diskuteras på flera regionala sjukvårdseminarier där beslutsfattare gör konsekvensanalyser av rekommendationerna. Analyserna kommer Socialstyrelsen sedan att använda i den slutgiltiga versionen av riktlinjerna som publiceras i början av 2011.

Kontakt

Övergripande frågor
Helena Brändström
075-247 38 31

Kommunikationsfrågor
David Svärd
075-247 38 34