Förstudie om ECT-behandling

den 15 mars 2010 kl. 13:15 Nyhet

Socialstyrelsen arbetar sedan tre månader med en förstudie om ECT-behandling inom hälso- sjukvården. Studien beräknas vara klar om ett par veckor.

Socialstyrelsen tog initiativ till förstudien i december förra året. Syftet är att få en översiktlig bild av området mot bakgrund av bland annat enskilda patienters upplevelser av bristande information avseende risken för minnesstörningar. Det finns en oro kring förekomsten av minnesstörningar efter ECT-behandling. Samtidigt har det i media framkommit uppgifter om att antalet behandlingar ökat markant i Sverige de senaste åren.

I arbetet har Socialstyrelsen inhämtat en stor mängd uppgifter från såväl profession som patient, brukar- och närståendeorganisationer. Uppdraget är inte slutfört ännu, men Socialstyrelsen ser redan nu områden där det är angeläget att vidta åtgärder:

  • Socialstyrelsen vill återigen påminna om det ansvar vårdens huvudmän har för att säkra en god och säker hälso- och sjukvård på lika villkor. Det innebär bl.a. en skyldighet att inrapportera data, men också att ge patienter och deras anhöriga delaktighet i vårdens utformning och information om såväl sjukdom som behandling.
  • Socialstyrelsen kan konstatera att det tycks finnas ett behov av att utveckla en praxis för genomförandet av ECT-behandlingar där inte minst sedering och användandet av ny teknik är viktiga inslag.

Socialstyrelsen kommer att återkomma med konkreta förslag på åtgärder senare i mars.

Kontakt

Presstjänsten
075-247 34 05

Mer hos oss

Psykisk hälsa