/
/
/

Dispens från föreskrifter om blodverksamhet

den 14 juni 2010 kl. 15:40 Nyhet

Socialstyrelsen ger dispens för 26 blodverksamheter från bestämmelsen om att män som har haft sex med män ska få möjlighet att lämna blod. Dispensen gäller till och med den 10 juni 2011. Samtidigt säger Socialstyrelsen nej till dispens från flera andra bestämmelser i föreskrifterna om blodverksamhet.

Den 1 april i år trädde Socialstyrelsens nya föreskrifter om blodverksamhet i kraft, en viktig ändring är nya regler för blodgivning. Tanken är att blodgivarna bättre ska förstå och följa regelverket, vilket leder till ökad patientsäkerhet.

26 blodverksamheter har begärt dispens från bestämmelsen om att män som har haft sex med män ska få möjlighet att lämna blod om mer än ett år gått sedan senaste sexuella risktillfället. Här beviljar Socialstyrelsen dispens till och med den 10 juni 2011, vilket innebär att blodcentralerna kan fortsätta tillämpa permanent avstängning.

Problem för blodcentralerna

Enligt Läkemedelsverkets föreskrifter gäller fortfarande permanent avstängning från blodgivning för personer som har haft ett sexuellt riskbeteende och där blodet ska användas vid läkemedelstillverkning.

– Blodcentralerna får problem att leverera blod till läkemedelsindustrin om den permanenta avstängningen tas bort med omedelbar verkan. Det är viktigt att verksamheterna tar fram kvalitetssäkra system för att skilja blod och plasma åt. Därför beviljar vi dispens från den bestämmelsen, säger Anders Printz, som är chef för avdelningen Regler och tillstånd vid Socialstyrelsen.

Krav på rätt kompetens

Men Socialstyrelsen säger nej till dispens från flera andra bestämmelser i föreskrifterna, något som de 26 blodverksamheterna också har ansökt om. Det gäller till exempel kravet på att det alltid är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med rätt utbildning och kompetens som ska fatta beslut om blodtappning. Enligt föreskrifterna ska även en personlig intervju alltid genomföras med blodgivaren före tappningen.

– Vi anser inte att man har redovisat tillräckliga skäl för att beviljas dispens från fler bestämmelser, säger Anders Printz.

Under året planerar Socialstyrelsens Tillsynsavdelning att inspektera flera blodcentraler i landet.

– Det är angeläget för oss att titta på dessa verksamheter och se hur de nya föreskrifterna efterlevs, säger avdelningschef Per-Anders Sunesson.

Kontakt