/
/
/

Allt färre specialistsjuksköterskor trots att fler utbildas

den 1 november 2010 kl. 11:31 Nyhet

Andelen sjuksköterskor som är specialistutbildade har länge minskat inom vården, från 65 procent år 1995 till 48 procent under 2008. Orsaken är bland annat stora pensionsavgångar och låg återväxt. Samtidigt ökade antalet nyutexaminerade specialistsjuksköterskor till över 1 800 per år under 2007 och 2008. Det är de högsta antalen sedan 1994.

I en ny rapport konstaterar Socialstyrelsen att tillgången på specialistsjuksköterskor fortfarande minskar trots att återväxten ökat. I rapporten har olika vårdområden kartlagts. Bland annat konstateras att en stor minskning av antalet sysselsatta specialistsjuksköterskor skett inom internmedicin och kirurgi. För anestesi- och intensivvård, samt hälso- och sjukvård för barn och unga, gäller däremot det motsatta. Inom dessa områden har andelen sysselsatta specialistsjuksköterskor ökat.

Socialstyrelsen har även kartlagt tillgången på specialistläkare. Sedan år 1995 har det skett en stadig ökning och under 2008 fanns det i genomsnitt 263 specialistläkare per hundra tusen invånare i Sverige. Flest har Uppsala län med 337, i botten ligger Norrbottens län med 198 specialistläkare per hundratusen invånare. I Stockholms län är siffran 319.

Kontakt

Hans Schwarz
075-247 35 78

Maria Enggren Zavisic
075-247 39 87

Mer hos oss

Legitimation