Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Allt färre ammar sina barn

den 31 augusti 2010 kl. 10:00 Pressmeddelande

Andelen mammor som ammar sina barn minskar. Den nedåtgående trenden har pågått sedan 2004 och de regionala skillnaderna är stora. Samtidigt visar Socialstyrelsens statistik att allt färre föräldrar röker under barnets första levnadsmånad.

Socialstyrelsens statistik för barn födda år 2004 till 2008 visar att amningen minskar. Vid beräkningen har man tittat på barn som ammas helt eller delvis, där de senare även får annan kost som till exempel bröstmjölksersättning, smakportioner eller välling.

Bland de barn som var en vecka gamla minskade andelen som ammades helt med 4,3 procentenheter mellan 2004 och 2008, till drygt 85 procent. Samtidigt ökade de delvis ammade barnen med 3,5 procentenheter till drygt 12 procent.

– Sett till helheten sjönk amningen något. Ju äldre barnen är, desto tydligare är minskningen. Störst är minskningen för barn vid 6 månaders ålder. Där sjönk andelen helt eller delvis ammade barn med nästan 6 procentenheter till 66,5 procent. Vi vet inte varför amningen minskar eftersom amningsbenägenheten inte har studerats i relation till sociala och demografiska faktorer, säger utredaren Karin Gottvall.

Skyddar mot infektioner

Till skillnad från modersmjölksersättning ger bröstmjölk bättre skydd mot infektioner. Den innehåller en rad substanser som kan ha betydelse för barnets tillväxt. Efter sex månader bör amningen kompletteras med annan föda, men Socialstyrelsen anser att det är en fördel om bröstmjölken utgör en del av kosten under barnets första levnadsår eller längre.

I amningsstatistiken syns stora regionala skillnader. Under 2008 blev 92 procent av de två månader gamla barnen i Stockholm ammade helt eller delvis. Motsvarande siffra för Skåne och Örebro var 85 procent.

– Vid ett års ålder ammades 22 procent av barnen i Stockholm. I Halland var siffran bara 11 procent, säger Karin Gottvall.

Färre rökande föräldrar

Tobaksrök påverkar kroppens immunförsvar och skadar slemhinnorna i luftvägarna, och små barn är särskilt känsliga. Barn som utsätts för tobaksrök får därför fler luftvägsinfektioner, fler öroninflammationer och behöver oftare sjukhusvård. Socialstyrelsens rapport visar att rökningen bland föräldrar har minskat sedan år 2000. Drygt 13 procent av barnen som föddes 2008 hade en förälder som rökte under barnets första levnadsmånad. Fem procent av mammorna rökte, vilket är en minskning med 3,6 procentenheter sedan år 2000. Bland papporna sjönk siffran från 14 procent till 11 procent.

Liksom när det gäller amning är de regionala skillnaderna stora. I Skåne rökte 7,8 procent av mammorna under barnets första levnadsmånad. I Västerbotten var siffran 2,9 procent.

Kontakt

Karin Gottvall
075-247 38 99

Milla Bennis
075-247 33 15