/
/
/

Nya föreskrifter om abort

den 28 oktober 2009 kl. 14:00 Nyhet

Den 1 november träder Socialstyrelsens nya föreskrifter om abort i kraft. Föreskrifterna är anpassade till ändringarna i abortlagen. De ställer krav på att vårdgivarens ledningssystem kompletteras med särskilda rutiner på området, för att säkra vårdens kvalitet.

Förra året trädde ändringar i abortlagen i kraft och de innebär att en kvinna inte behöver vara svensk medborgare eller bosatt i Sverige för att få genomgå abort.

Utländska kvinnor som genomgår abort i Sverige ska erbjudas samma omhändertagande som svenska kvinnor. Med anledning av ändringarna i abortlagen påbörjade Socialstyrelsen en översyn av föreskrifterna och allmänna råden om abort från 2004.

De nya föreskrifterna om abort har anpassats till Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården, där det framgår att vårdgivaren ska inrätta ett ledningssystem för att utveckla och säkerställa vårdens kvalitet.

Inom ramen för ett ledningssystem ska det fastställas rutiner för ett antal områden. Enligt de nya föreskrifterna ska sådan verksamhet som omfattas av abortlagen ha kompletterande rutiner för abort.

– Den viktiga nyheten är att kravet på att vårdgivarens ledningssystem ska kompletteras med rutiner på området. Vårdgivaren ska till exempel ansvara för att det fastställs rutiner som säkerställer att en kvinna erbjuds stödsamtal både före och efter en abort, säger Elin Siljehag, som är jurist vid Socialstyrelsen.

Genom de nya föreskrifterna upphävs även Socialstyrelsens tidigare allmänna råd från 1990 rörande omhändertagande av foster efter abort. I de nya abortföreskrifterna ställs krav på att det ska fastställas rutiner för vilken medicinsk och annan information som ska lämnas, när informationen ska lämnas och på vilket sätt informationen ska lämnas till en kvinna som begärt abort.

Kontakt