/
/
/

Aborterna minskade under 2009

den 19 maj 2010 kl. 10:15 Pressmeddelande

För första gången på flera år minskade antalet aborter under 2009. - Sedan 2004 har aborterna ökat för varje år, men under förra året vände trenden. Även tonårsaborterna minskade kraftigt, säger statistikern Tsegalem Muzollo.

Socialstyrelsens nya statistik visar att de flesta aborterna sker bland kvinnor i åldern 20 till 24 år. Minst vanligt är det bland kvinnor som är över 35. Sammanlagt utfördes 37 524 aborter i Sverige under 2009, vilket är drygt två procent färre än året innan då det gjordes 38 053 aborter.

Nedgången innebär att den uppåtgående trenden som pågått sedan år 2004 är bruten. Statistiken visar också på en kraftig minskning av tonårsaborterna. År 2009 sjönk de med 7,8 procent till 22,5 tonårsaborter per 1000 kvinnor, jämfört med 24,4 året innan.

Regionala skillnader

– Vi kan se att de regionala skillnaderna är stora. Högst är frekvensen av tonårsaborter i Stockholms och Göteborgs kommuner. Även på Gotland är siffrorna höga men där måste man betänka att befolkningsunderlaget är väldigt litet. Lägst är siffrorna i Blekinge, Kronoberg och Jönköpings län, säger Tsegalem Muzollo.

Jämfört med de övriga grannländerna i Norden har Sverige de högsta abortsiffrorna medan Finland har lägst. Av 100 kända graviditeter slutade 25 procent med abort under förra året. Bland tonåringar var andelen aborter betydligt högre, ungefär 80 aborter per 100 kända graviditeter.

Enligt svensk lag kan kvinnan själv besluta om abort fram till och med den artonde graviditetsveckan. Därefter får abort endast ske efter prövning av Socialstyrelsen där det anses föreligga synnerliga skäl.

Ökning av medicinska aborter

Statistiken visar att endast en procent av aborterna utfördes efter 18:e graviditetsveckan, medan 78 procent av aborterna skedde före utgången av den nionde graviditetsveckan.

– De medicinska aborterna som framkallas genom att kvinnan tar tabletter fortsätter att öka. De utgör idag knappt 86 procent av alla aborter som sker före vecka nio i graviditeten, säger Tsegalem Muzollo.

Läs rapporten med regional statistik

Kontakt

Presstjänsten
075-247 34 05

Ladda ner eller beställ

Aborter 2009

Mer hos oss

Abort