Svenska hjälpinsatser till Haiti

den 15 januari 2010 kl. 13:00 Nyhet

Under lördag och söndag avgår sammanlagt tre flygplan med destination Haiti. Sverige och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) bygger ett basläger för FN-personal och sammanlagt cirka 20 svenskar skickas till Haiti för att bygga lägret med elektriker och vvs-personal.

MSB har redan på förfrågan skickat personal till Haiti och bidragit med IT- och kommunikationsutrustning till stöd för FN:s och EU:s bedömningsteam. Utöver detta har Sverige beredskap att snabbt möta förfrågningar om stöd från FN-systemet, Röda Kors-rörelsen och enskilda organisationer.

Utrikesdepartementet publicerar dagligen en samlad lägesbild över de olika hjälpinsatser som görs från svenska myndigheter.

Socialstyrelsen följer utvecklingen och har fortlöpande kontakter med Utrikesdepartementet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Utrikesdepartementet gjorde tidigt bedömningen att den myndighetsgemensamma stödstyrkan, som byggts upp efter tsunamikatastrofen, inte kan sändas ut till denna katastrof. Stödstyrkan följer lagen om katastrofmedicin som en del av svenska insatser utomlands. Stödstyrkan kan aktiveras först när många med hemvist i Sverige är drabbade.

Kontakt

Åsa Molde
075-247 39 16