Workshop om rikssjukvård

den 14 april 2010 kl. 16:15 Nyhet

Under onsdagen anordnade Socialstyrelsen en workshop om rikssjukvård. Syftet var att få in synpunkter på hur Socialstyrelsen och Rikssjukvårdsnämnden idag arbetar med sitt uppdrag.

Det är tre år sedan riksdagen fattade beslut om att lagstifta om rikssjukvården, vilket ledde till Rikssjukvårdsnämndens bildande. Nämnden definierar vilken typ av vård som ska bedömas som rikssjukvård och beslutar sedan om var den ska bedrivas i landet.

Den vård som klassas som rikssjukvård är komplicerad och kräver speciell kompetens. Rikssjukvårdsnämnden har hittills fattat beslut om till exempel behandling av svåra brännskador, hjärttransplantationer, ögononkologi och hjärtkirurgi på barn och unga. Genom att koncentrera viss vård till högst två regioner i landet kan kvaliteten höjas och vårdens resurser användas mer effektivt.

Initiativet till workshopen togs i höstas.

– Nämnden har funnits nu i några år och det har därför känts angeläget att diskutera arbetsprocessen, hur vi har arbetat under den här tiden och vad som kan göras för att det ska bli ännu bättre, säger Lars-Erik Holm, som är generaldirektör för Socialstyrelsen och ordförande i Rikssjukvårdsnämnden.

Under workshopen medverkade bland andra Kent Walterson som tidigare var statssekreterare i Socialdepartementet. Han berättade om regeringens arbete med den proposition om rikssjukvård som lades fram 2006 och som ledde till införandet av Rikssjukvårdsnämnden.

Vidare redogjorde Socialstyrelsens utredare Martin Jansson för rikssjukvårdens nuvarande arbetsprocess. Jonas Andersson, som är ledamot i Rikssjukvårdsnämnden, berättade om hur nämnden arbetar.

Under eftermiddagen var det sedan gruppdiskussioner. Deltagare i workshopen var företrädare för landsting och universitetssjukhus liksom representanter från bland annat Sveriges Kommuner och Landsting, Socialdepartementet, Handikappförbunden, Svenska läkaresällskapet och Svensk sjuksköterskeförening.

– Det har varit en givande dag. Många kloka synpunkter har kommit fram som vi nu tar med oss i vårt fortsatta arbete, säger Lars-Erik Holm.

De synpunkter som framkommit under workshopen kommer nu att sammanställas och en diskussion föras inom Rikssjukvårdsnämnden om hur dessa ska beaktas. 

Kontakt

Presstjänsten
075-247 34 05

Mer hos oss

Rikssjukvård