Information före prostatatest

den 5 maj 2010 kl. 09:00 Nyhet

Friska män som vill undersöka prostatan med PSA-test för att upptäcka cancer bör först få diskutera testets för- och nackdelar med sin läkare. Som ett ytterligare stöd har Socialstyrelsen tagit fram en broschyr som mannen kan läsa inför läkarbesöket.

Socialstyrelsen rekommenderar inte allmän screening med PSA-test, det vill säga att sjukvården bör kalla alla män i en viss ålder för att göra testet.

En del friska män vill ändå göra ett PSA-test. Före testet bör de då få diskutera för- och nackdelarna med sin läkare i till exempel primärvården eller företagshälsovården. Som utgångspunkt för diskussionen har Socialstyrelsen uppdaterat en broschyr där för- och nackdelarna lyfts fram.

– På så sätt hoppas vi att mannens beslut om att göra eller inte göra testet fattas på tydliga grunder, oavsett vilket beslutet blir, säger Ola Bratt, docent och överläkare på Helsingborgs lasarett, som varit medicinskt sakkunnig vid framtagandet av broschyren.

Kontakt

Göran Zetterström
075-247 38 89

Mer hos oss

Cancer