Koppling mellan dåliga skolbetyg och självmordsrisk

den 26 oktober 2010 kl. 09:33 Nyhet

Elever som har gått ut nian med lägst medelbetyg har ungefär tre gånger så hög risk att ta livet av sig jämfört med de som lämnar grundskolan med toppbetyg eller strax under. Det visar en ny studie från Karolinska Institutet och Socialstyrelsen.

– Sambandet är tydligt, trots att vi har uteslutit ungdomar som tidigare vårdats på sjukhus för psykiska problem och med missbruksrelaterade diagnoser, säger Charlotte Björkenstam, doktorand vid Karolinska Institutet och ansvarig för dödsorsaksregistret vid Socialstyrelsen.

Studien publiceras i Journal of Epidemiology and Community Health och forskarna har tittat på skolbetyg hos nästan 900 000 ungdomar födda 1972-1981. En uppföljning gjordes sedan med avseende på självmord fram till ungdomarna var 25-34 år.

Kontakt

Charlotte Björkenstam
075-247 36 55