/
/
/

Tar tacksamt emot synpunkterna – slutlig version kommer 2014

den 26 juni 2013 kl. 00:00 Debattartikel

Debattreplik av Arvid Widenlou Nordmark, Socialstyrelsen, i Läkartidningen den 26 juni 2013.

Författarna till artikeln "Socialstyrelsens riktlinjer – evidens eller personliga uppfattningar?" har ett antal synpunkter på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård. Vi tar tacksamt emot dessa synpunkter.

Riktlinjerna publicerades i en preliminär version i mars i år. Det är möjligt att lämna synpunkter på riktlinjerna fram till 1 juli 2013. Syftet med att publicera en preliminär version är att ge möjlighet för alla intressenter att i en bred och öppen process diskutera och komma med synpunkter på Socialstyrelsens rekommendationer innan vi tar slutlig ställning.

Vi kommer att gå igenom alla synpunkter under hösten. Den slutliga versionen publiceras under våren 2014.

Repliken är ett svar på debattartikeln Socialstyrelsens riktlinjer för de stora tumörgrupperna: Evidens eller personliga uppfattningar? i Läkartidningen.

Kontakt

Erik Åhlin
075-247 37 94

Presstjänsten
075-247 30 05