/
/
/

”Problematiskt med förskrivarkoder på sjukintyg”

den 14 juni 2013 kl. 08:00 Debattartikel

Debattreplik av Torbjörn Andersson och Mary Nilsson, enhetschefer Socialstyrelsen, i Dagens Medicin den 14 juni 2013.

Replik: Socialstyrelsen svarar på Bertil Hagströms artikel i nr 19/13 om varför läkares förskrivarkoder finns angivna på sjukintyg.

Läkaren Bertil Hagström ifrågasätter att förskrivarkoder sprids via Försäkringskassans sjukintyg och undrar bland annat om det är Socialstyrelsen som överlämnar dessa uppgifter dit. Det gör vi inte. Socialstyrelsen menar att en översyn av vilka uppgifter som lämnas på sjukintygen bör göras.

En läkares personliga förskrivarkod är en uppgift som inte i onödan bör spridas till andra än de personer och aktörer som måste ha den för att förskrivningen av läkemedel ska fungera, vara säker och kunna följas upp.

Förutom till enskilda läkare och deras arbetsgivare lämnar Socialstyrelsen ut förskrivarkoder till apotek och Apotekens Service AB. De behöver uppgifterna för att kunna kontrollera att läkare som skriver ut läkemedel är behöriga att göra det. Även Inera AB får i dag koderna för att administrera landstingens och de privata vårdgivarnas databas över personal, så att den elektroniska förskrivningen ska fungera.

Förskrivarkoderna har funnits med på sjukintygen sedan nya intyg infördes 2008, och hanteras enligt Försäkringskassan i dag som en frivillig uppgift. Syftet med att koderna finns med på intygen var från början att underlätta verksamheternas egen uppföljning och kvalitetssäkring av sjukskrivningsarbetet.

Förskrivarkoderna på sjukintygen används varken av Försäkringskassan eller av Socialstyrelsen. Det är oklart hur mycket de används i verksamheternas egen uppföljning. Socialstyrelsen har redan tagit initiativ till en diskussion med Försäkringskassan om läkarintygets utformning och om vilken information som efterfrågas där. I det arbetet kommer Socialstyrelsen att ta upp frågan om förskrivarkoderna verkligen ska efterfrågas på intygen.

Torbjörn Andersson och Mary Nilsson, enhetschefer på Socialstyrelsen

Läs debattrepliken i Dagens Medicin. Repliken är ett svar på debattartikeln ”Förskrivarkoden sprids på lös grund”.

Kontakt

Torbjörn Andersson
enhetschef
075-247 33 36

Mary Nilsson
enhetschef
075-247 39 86

Mer hos oss

Förskrivarkod