/
/
/

Kommunal uppföljning värnar om äldreomsorgen

den 10 oktober 2012 kl. 00:00 Debattartikel

Debattreplik av Gert Alaby, samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen, i Dagens Samhälle den 10 oktober 2012.

Ebba Busch (KD) i Uppsala värnar individerna i äldreomsorgen. Det gör också vi från Socialstyrelsen när vi utfärdar föreskrifter som reglerar kommunernas omsorg, replikerar Gert Alaby.

Det kristdemokratiska kommunalrådet Ebba Busch skriver i en debattartikel i Dagens Samhälle 26/9 att Uppsala kommun utökat sin uppföljning av hur utförare inom äldreomsorgen följer träffade avtal. Det är utmärkt och fler kommuner borde göra det. Alla socialnämnder i landet har ansvaret att följa upp ingångna avtal och hur omsorgen fungerar, både på individnivå och på verksamhetsnivå.

Men Buschs beskrivning av Socialstyrelsens agerande kräver några klargöranden. Äldre personer som får omsorg på ett äldreboende har samma rätt att få individuell omsorg som de som får hemtjänst i ordinärt boende. När vi nu föreskrivit om detta för demenssjuka från 2014 är det den enskilda människans välbefinnande vi värnar. För att beslut ska omsättas i handling krävs återkommande uppföljning, för varje enskild person. Det är vad vår föreskrift handlar om. Den gäller både för utföraren och för socialnämnden.

Varken kommunen eller Socialstyrelsen kan enbart fokusera på beställandet. Socialnämnden har ett otvetydigt ansvar – oberoende av organisering – för att den enskilde får den hjälp hon behöver. Utöver uppföljning av biståndsbeslut krävs därför bättre uppföljning av verksamheten.

Busch efterfrågar vägledning om detta från oss, vilket kommer i januari 2013. Statlig tillsyn är viktig, men den kommer aldrig och ska inte ersätta kommunens uppföljning. En god kommunal uppföljning, på individ- och verksamhetsnivå, är alltid huvudlinjen. Vi stödjer en sådan utveckling.

Gert Alaby, samordnare för äldrefrågor på Socialstyrelsen

Läs debattrepliken i Dagens Samhälle.

Repliken är ett svar på debattartikel Äldreomsorgen behöver handling – inte detaljstyrning av Ebba Busch.

Kontakt

Gert Alaby
samordnare äldrefrågor
075-247 35 68