/

Pressrum

Socialstyrelsens presstjänst kan hjälpa dig som journalist att hitta rätt person att intervjua. Vi ger också aktuell information om vår verksamhet, bland annat om nyutkomna rapporter, statistik, regler och rekommendationer.

Du som vill kan prenumerera på våra pressmeddelanden. Genom att anmäla dig samtycker du till att Socialstyrelsen behandlar uppgifterna i ett prenumerationsregister. När du inte längre vill vara med i registret meddelar du oss och dina uppgifter tas då bort.

Begäran om allmän handling

Om du vill söka efter ärenden i Socialstyrelsens diarium tar du kontakt med någon av myndighetens registratorer. Ärenden som är mer än tre år gamla finns i arkivet. Registratorer och arkivarier nås via vår växel, 075–247 30 00, eller socialstyrelsen@socialstyrelsen.se.

 

Pressmeddelanden och nyheter

Sortera listan på: Populärast Datum Titel

 • Skillnader i vården och omsorgen om äldre 2016-03-30 09:00

  Det är stora skillnader i resultat mellan kvinnor och män för indikatorer som speglar den sammanhållna vården och omsorgen för äldre. Kvinnor drabbas i större utsträckning av fallskador och även av frakturer. En större andel kvinnor förskrivs även olämpliga läkemedel, visar årets Öppna jämförelser 2015 – Vård och omsorg om äldre.

 • Socialstyrelsen ser över legitimationsärenden 2016-03-23 21:00

  SVT:s Uppdrag Granskning uppmärksammar i ett program ärenden där tre personer beviljats legitimation och specialistkompetenser från Socialstyrelsen efter att ha lämnat in falska dokument. Förfalskningarna har upptäckts i efterhand och Socialstyrelsen har därefter ändrat de tidigare besluten.

 • LSS-insatser till funktionsnedsatta ökar 2016-03-22 09:30

  Kommunernas insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, fortsätter att öka. Under 2015 beviljades drygt 117 000 insatser, bland annat för daglig verksamhet, plats på vuxenboende eller personlig assistans. Totalt beviljades 3 000 fler insatser än året innan.

 • Färre äldre bor i särskilt boende 2016-03-16 09:00

  Drygt 87 900 äldre över 65 år bodde permanent i särskilt boende förra året. Det är en minskning med 800 personer jämfört 2014, visar Socialstyrelsens statistik på området.

 • Fler svårt hjärtsjuka barn överlever 2016-03-10 09:00

  Betydligt fler barn som föds med svåra hjärtfel överlever sin ettårsdag, visar statistik från Socialstyrelsen.

 • Många orsaker bakom narkotikadöd 2016-02-29 10:30

  Socialstyrelsen har gått igenom dödsorsaksintyg för 2014 och analysen ger en mer nyanserad bild av den narkotikarelaterade dödligheten. Självmord, läkemedel, blandmissbruk och nätdroger är viktiga orsaker till dödsfallen.

 • Enklare att ansöka om legitimation 2016-02-29 10:00

  Nu ska det bli lättare för personer som har utbildning utanför EU och EES att ansöka om legitimation inom hälso- och sjukvården. Idag lanserar Socialstyrelsen en ny webbplats som ska underlätta för den som vill ansöka.

 • Lägesrapport för vård och omsorg om äldre 2016-02-26 11:00

  Äldre över 65 år som bor hemma i ordinärt boende får i högre grad insatser från den kommunala hälso- och sjukvården jämfört dem som bor i särskilt boende. Det visar Socialstyrelsens lägesrapport 2016 för vård och omsorg om äldre.

 • Ökad tillgång på hälso- och sjukvårdspersonal 2016-02-26 09:30

  Tillgången på läkare, sjuksköterskor och barnmorskor fortsätter att öka. Samtidigt är efterfrågan på personal stor. – Några olika sätt som landstingen mött personalbristen på är omfördelning av arbetsuppgifter och serviceorganisationer som överlåter icke-medicinska uppgifter till annan personal, säger utredaren Magnus Göransson.

 • Sämre hälsa hos barn i HVB och familjehem 2016-02-25 09:00

  Barn som under sin uppväxt har placerats utanför sitt hem har kortare utbildning, sämre psykisk hälsa och hög användning av psykofarmaka. I Socialstyrelsens lägesrapport ingår även nya analyser som visar att tandhälsan är betydligt sämre än hos andra barn.

Kontakt

Presstjänsten
075-247 30 05

Maria Gåsste
Presschef
075–247 40 41

Jan Ekman
Pressekreterare
075-247 36 05

Maria Stomrud
Pressekreterare
075-247 45 47

Petra Berg
Pressekreterare
075-247 40 63

Hanna Anander
Pressekreterare
075-247 37 41