/
/

Mat och näring inom hälso- och sjukvård

Rätt mat och näring inom hälso- och sjukvården är en patientsäkerhetsfråga. Begreppet god och säker vård inkluderar därför adekvat nutritionsvård. Socialstyrelsen vill med sitt arbete bidra till en ökad förståelse och förmåga bland vårdgivare att förebygga och behandla undernäring.

I säker vård med god kvalitet ingår också bedömning av risk för undernäring, utredning av orsak till undernäringstillstånd samt adekvat näringsbehandling, inklusive uppföljning. För patienten är god nutritionsvård lika medicinskt angeläget som till exempel läkemedel, andningsunderstöd eller annan behandling.