På djupet – en podd från Socialstyrelsen

I vår podd djupdyker vi i olika frågor med koppling till socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det kan handla om fallolyckor, legitimationer, patientsäkerhet, organdonation, välfärdsteknik och mycket, mycket mer.

padjupet

33. Om hbtq och kunskaper inom vården och omsorgen

Varför behöver hälso- och sjukvården öka kunskapen om hbtq och hur kan den kunskapen bidra till att inte diskriminera och exkludera människor? Lyssna på Kristina Blidner, chef för hälsofrämjande och förebyggande enheten i Göteborg, när hon berättar hur de arbetar med att bli mer normmedvetna i sin arbetsgrupp. Medverkar gör även Maja Österlund, hbtq-samordnare på Socialstyrelsen, som ger tips på hur denna kunskap kan användas i vardagen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (180209)
Lyssna på avsnittet om hbtq och kunskaper inom vården och omsorgen via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

32. Om den ökade förskrivningen av adhd-läkemedel

Sedan 2006 har förskrivningen av adhd-läkemedel ökat. Vad beror det på och varför är de regionala skillnaderna i förskrivningen så stora över landet? Lyssna på Kerstin Malmberg, överläkare på BUP i Stockholm, Barbro Thurfjell, medicinsk sakkunnig barn och ungas psykiska hälsa och Peter Salmi, utredare på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (180126)
Lyssna på avsnittet om den ökade förskrivningen av adhd-läkemedel via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

31. Undernäring bland äldre – vården och omsorgens utmaningar

Många äldre löper risk för att bli undernärda och ofta är ensamheten det stora bekymret. Vilka utmaningar står vården och omsorgen inför vad gäller att förebygga undernäring? Lyssna på Johanna Törmä, legitimerad dietist och medicine doktor som arbetar som forskningssamordnare i Region Uppsala, Eddie Grahn, legitimerad dietist och koststrateg i Malmö stad, och Monica Pehrsson, legitimerad dietist och utredare på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (20180112)
Lyssna på avsnittet om undernäring bland äldre via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

30. Om barn och ungdomar med depression och ångestsyndrom

Psykisk ohälsa hos barn i åldern 10-17 år har ökat med över 100 procent på tio år. För unga vuxna, 18-24 år, är ökningen närmare 70 procent. Hur känner man igen en depression eller ett ångestsyndrom hos barn och unga? Och vilka olika typer av behandlingar rekommenderas i de nya nationella riktlinjerna för vård vid depression och ångestsyndrom? Lyssna på Lise-Lotte Risö Bergerlind, chef Regionalt kunskapsstöd för psykisk hälsa i Västra Götaland och Tord Ivarsson, docent barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (171213)
Lyssna på avsnittet om barn och unga med depression och ångestsyndrom via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

29. Om ovanliga och sällsynta diagnoser

3-5 procent av Sveriges befolkning har en ovanlig och sällsynt diagnos. Dessa diagnoser ger komplexa funktionsnedsättningar som varar livet ut. Vilka är dessa patienter, vilka behov har de och hur kan det sällsynta synliggöras? Lyssna på Elisabeth Wallenius, mamma till en nu vuxen dotter med en sällsynt diagnos och ordförande i Riksförbundet Sällsynta diagnoser, Veronika Wingstedt DeFlon, verksamhetschef Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser och Cecilia Gunnarsson, verksamhetschef och överläkare på Centrum för Sällsynta diagnoser i Sydöstra sjukvårdsregionen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (171130)
Lyssna på avsnittet om ovanliga och sällsynta diagnoser via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

28. Om vikten av en demensstrategi

Varje dag insjuknar närmare 70 personer i en demenssjukdom och cirka var femte person över 80 år får demens. Idag lever 160 000 personer med sjukdomen och 2050 kommer den siffran vara det dubbla. Vilka utmaningar står vården och omsorgen inför? Och vad innebär detta för samhället? Lyssna på Frida Nobel, medicinskt sakkunnig på Socialstyrelsen och specialistläkare i geriatrik som pratar om vilka övergripande områden som har lyfts i vårt underlag till demensstrategi och förslagen till prioriterade insatser. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (171117)
Lyssna på avsnittet om vikten av en demensstrategi via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

27. Om bra bemötande – mer än en trivselfråga

Vad är ett gott bemötande i hälso- och sjukvården och hur kan bemötandet bidra till att utveckla en mer jämlik hälsa, vård och omsorg? Ett bra bemötande är mer än en trivselfråga – det handlar även om kvalitet, om att bygga tillit och att patienten blir mottaglig för att ta emot vård. Lyssna på Mats Gustafsson, överläkare inom Psykiatri Psykos på Sahlgrenska universitetssjukhuset och Diana Bornstein Welff, verksamhetschef på Barn- och ungdomskliniken Sörmland, Mälarsjukhuset i Eskilstuna, som berättar om hur de arbetar med bemötande. Annika von Schmalensée, utredare på Socialstyrelsen, beskriver verktyg som kan hjälpa arbetsplatser att arbeta med bemötandet. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (171102)
Lyssna på avsnittet om ett bra bemötande via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

26. Om Kunskapscentrum för ensamkommande barn och socialtjänstens arbete

När fler ensamkommande barn flydde till Sverige 2015 påverkades socialtjänstens arbete över hela landet. Men hur ser situationen ut nu, och på vilka sätt kan Socialstyrelsens Kunskapscentrum för ensamkommande barn vara till hjälp? Lyssna på samtalet om flickor, nätverkshem och psykisk ohälsa i väntans spår. Medverkar gör Anna-Karin Ödbrant, enhetschef Utredningsgruppen ensamkommande barn i Trollhättans kommun, och Petra Rinman och Elisabet Svedberg från Socialstyrelsen Kunskapscentrum. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (171020)
Lyssna på avsnittet om Kunskapscentrum för ensamkommande barn och socialtjänstens arbete via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

25. Om att stödja barn när en förälder tagit sitt liv

Varje år dör cirka 500 föräldrar genom självmord. För barnen de lämnar efter sig saknas ofta ett organiserat stöd. Vilka behov har de och hur kan omgivningen stötta dem på ett bra sätt? Lyssna på Monica Nanni från stödorganisationen Randiga Huset i Stockholm, Lars Widén från Barntraumateamet i Norrköping, och Merike Hansson, utredare på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (171006)
Lyssna på avsnittet om att stödja barn när en förälder tar sitt liv via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

24. Om register, forskning och integritet

I Socialstyrelsens 14 register med personuppgifter finns information om allt från operationer och födslar till vilken medicin du hämtat ut mot recept. Hur går arbetet till för att säkerställa att ingen känslig data läcker ut? Och vad är det egentligen med registren som får forskare att vallfärda till Sverige? Emma Frans, forskare vid Karolinska Institutet och Mona Heurgren, avdelningschef för statistik och jämförelser på Socialstyrelsen pratar om register, forskning och integritet. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (170925)
Lyssna på avsnittet om register, forskning och integritet via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

23. Om tandvårdsutvecklingen i Sverige

Tandhälsan bland äldre förbättras snabbt, och fler behåller sina tänder längre. Vilka nya utmaningar innebär det för tandvården? Björn Klinge, professor i parodontologi vid Karolinska Institutet och Socialstyrelsens sakkunnige Andreas Cederlund diskuterar utvecklingen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (170905)
Lyssna på avsnittet om äldres tandhälsa via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

22. Om de nya reglerna för vem som får hantera och ge patienter läkemedel

Den 1 januari 2018 får Sverige nya regler för hur all vårdpersonal ska hantera läkemedel. Vad blir bättre med det nya regelverket och vilka blir utmaningarna? Mikael Hoffman, ordförande för Svenska läkaresällskapets kommitté för läkemedelsfrågor, och Ulla Olsson, tidigare ordförande för Riksföreningen medicinsk ansvariga sjuksköterskor, diskuterar med Lisa van Duin, jurist och projektledare. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (170828)
Lyssna på avsnittet om de nya reglerna för vem som får hantera och ge patienter läkemedel via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

21. Om den digitala socialarbetaren

Hur kan ny teknik effektivisera socialtjänstens arbete utan att det viktiga personliga mötet rationaliseras bort? Vilka e-tjänster ökar tillgängligheten för brukaren och till och med förbättrar samtalet med handläggaren? Lyssna på poddavsnittet om den digitala socialarbetaren, med Dick Lindberg och Evamaria Nerell från Socialstyrelsen och Kalle Pettersson, kvalitets- och utvecklingschef på socialtjänsten i Helsingborg. (170619)
Lyssna på avsnittet om den digitala socialarbetaren via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

20. Klarar vården av ett terrordåd?

7 april inträffade ett terrordåd på Drottninggatan i Stockholm. Vilka är de utmaningar som vården står inför vid en sådan händelse? Vilken typ av kris klarar den svenska sjukvården av och vad innebär det att ha rätt beredskap? Lyssna till Jessica Lindberg, enhetschef för katastrofmedicinsk beredskap på Stockholms läns landsting och Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (170613)
Lyssna på avsnittet om vårdens beredskap för terrordåd via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

19. Om barn i familjer med missbruk

17 procent av alla barn i Sverige har en förälder med missbruksproblem. Hur uppmärksammar man dessa barn och hur kan stödet till både barn och föräldrar i familjer med missbruk förbättras? Lyssna på socialsekreterarna Åsa Sivierio (Barn- och ungdomsenheten) och Ulla Flygare (Vuxenenheten) från Tyresö kommun, som tillsammans med Marie Nyman, utredare på Socialstyrelsen, diskuterar hur de arbetar med ett familjeorienterat arbetssätt. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (170607)
Lyssna på avsnittet om barn i familjer med missbruk via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

18. Om den narkotikarelaterade dödligheten

Över 900 personer dör årligen i Sverige av narkotika och läkemedelsrelaterade förgiftningar. Runt hälften av dödsfallen beror på överdoser. Vilka åtgärder behövs för att vända utvecklingen och vilka skadebegränsande insatser krävs? Lyssna på Tommy Andersson, föreståndare på Convictus, Katja Troberg, enhetschef Beroendecentrum Malmö och Charlotta Rehnman Wigstad, Samordnare ANDTS (Alkohol, Narkotika, Dopning, Tobak, Spel) på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (170530)
Lyssna på avsnittet om den narkotikarelaterade dödligheten via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

17. Om en smartare fördelning av vårdens arbetsuppgifter

Hur kan en smartare arbetsfördelning skapa en effektivare vård? Vilka uppgiftsväxlingar är lämpliga, när säger lagen stopp och när utgörs hindren av vanor och traditioner? Hör Marie Berglund berätta om projektet "Rätt Använd Kompetens vid Visby lasarett", samt Charlotte Pihl och Anders Alexandersson, projektledare respektive jurist på Socialstyrelsen, om arbetet med frågan vem får göra vad i hälso- och sjukvården. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (170515)
Lyssna på avsnittet om en smartare fördelning av vårdens arbetsuppgifter via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

16. Om säkerhetskulturens betydelse

Varje år drabbas runt 100 000 människor av vårdskador. Hur påverkas patientsäkerheten av den säkerhetskultur som råder i hälso- och sjukvården – och vilken betydelse har ledarskapet? Lyssna på Hans Rutberg, tidigare chefläkare och tidigare adjungerad professor i patientsäkerhet som arbetar på Sveriges Kommuner och Landsting med att mäta vårdskador, Charlotta George, sakkunnig i patientsäkerhet på Socialstyrelsen och Marion Lindh, expert inom patientsäkerhet och tidigare chef och chefläkare vid Stockholms läns landsting. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (170502)
Lyssna på avsnittet om säkerhetskulturens betydelse via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

15. Om att göra en insats för ett barn

Det finns många barn som är i behov av en vuxen utöver sina egna föräldrar. Hur kan man hjälpa till och vad betyder denna hjälp för ett barn? Lyssna på Mathilda som berättar hur det var att flytta till ett familjehem och Hanna som tar emot barn i sitt hem. Petra Rinman på Socialstyrelsen berättar även om andra sätt man kan hjälpa och om kampanjen mininsats.se. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (170418)
Lyssna på avsnittet om att göra en insats för ett barn via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

14. Om utvecklingen inom hälso-och sjukvården inklusive tandvården

Hur ser utvecklingen inom hälso-och sjukvården inklusive tandvården ut över tid? Vad är de stora trenderna och inom vilka områden har utvecklingen gått framåt och vart har den stått still? Lyssna på Veronika Sundström, Regiondirektör Region Norrbotten och Natalia Borg, avdelningschef på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (170403)
Lyssna på avsnittet om utvecklingen inom hälso-och sjukvården inklusive tandvården via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

13. Om nationella riktlinjer

Varför behöver vården nationella riktlinjer för hur olika tillstånd bör behandlas? Hur skapas riktlinjerna och hur används de i vardagen? Lyssna på Arvid Widenlou Nordmark på Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning och Birgitta Göthman från nationella programrådet för astma/KOL. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (170320)
Lyssna på avsnittet om nationella riktlinjer via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

12. En stark röst i samhällsdebatten

Kärlek har vi ont om i världen och det ska bejakas – det var grundfilosofin för Barbro Westerholm, generaldirektör på Socialstyrelsen 1979–1985, när hon strök homosexualitet ur sjukdomsregistret. Här berättar hon om sin tid som Socialstyrelsens första kvinnliga generaldirektör och hur det lade grunden till att hon senare klev in i politiken och fortsatte att påverka och driva svåra frågor. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (170307)
Lyssna på avsnittet med Barbro Westerholm, en stark röst i samhällsdebatten, via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

11. Om insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning

Hur ser utvecklingen ut för insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning? Hur kan stödet förbättras? Lyssna på Pelle Kölhed, vice ordförande i Handikappförbundet (blivande Funktionsrätt Sverige), Ylva Mattsson Kuylenstierna, LSS-handläggare i Botkyrka kommun och Karin Flyckt, samordnare av funktionshindersfrågor på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (170221)
Lyssna på avsnittet om insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

Läs podden i textversion

10. Om att bedöma barns mognad för delaktighet

Barn har rätt att få information och bli hörda i kontakt med vård och omsorg, och det de säger och tycker ska vägas in i besluten som fattas. Men hur pratar man med dem så de förstår, och hur skapar man denna dialog under svåra förutsättningar i akutsjukvård och socialtjänst? Lyssna på Greta Rydermark Schibbye, specialistsjuksköterska, Thereze Lundborg, enhetschef på socialtjänsten och Thomas Jonsland, utredare på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (170207)
Lyssna på avsnittet om att bedöma barns mognad för delaktighet via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

9. Socialstyrelsens roll genom historien

Hur har Socialstyrelsens förhållande till medborgarna sett ut genom tiden och vad är sanningen bakom 6-8 brödskivor om dagen? Lyssna på Birgitta Eriksson som har arbetat på Socialstyrelsen i 44 år. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (170123)
Lyssna på avsnittet om Socialstyrelsens roll genom historien via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

8. Patientsäkerhet: När en patient drabbas

Kan tilliten till vården återskapas när en patient drabbas av en vårdskada? Lyssna på Anna som skadades allvarligt, Läkaren Margareta Danelius och vår expert Louise Djurberg. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (170109)
Lyssna på avsnittet om patientsäkerhet via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

7. Om vården i livets slutskede

Hur ser vården ut för patienter som närmar sig döden och hur kan den bli bättre? Christina Broman, utredare, och Carl Johan Fürst, överläkare och professor i palliativ medicin, diskuterar utifrån egna erfarenheter och resultatet från vår senaste utvärdering av den palliativa vården. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (161215)
Lyssna på avsnittet om vården i livets slutskede via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

6. Om ensamkommande barn och unga

Hur många ensamkommande barn och unga kommer till Sverige varje år? Vad gör samhället för den som är under respektive över 18 år och hur funkar det egentligen med åldersbedömningar? Lyssna på våra experter Elisabet Svedberg, utredare, Åsa Malmros, jurist och Lars-Torsten Larsson, avdelningschef. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (161205)
Lyssna på avsnittet om ensamkommande barn och unga via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

5. Vägen till legitimation för utbildade utanför EU

Hur ser vägen till legitimation och specialisttjänstgöring ut för hälso- och sjukvårdspersonal som utbildat sig utanför EU och EES? Och hur lång tid tar det egentligen? Lyssna på våra experter Åsa Wennberg och Anna Krzymowska. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (161117)
Lyssna på avsnittet om vägen till legitimation via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

4. Om välfärdsteknik och personer med nedsatt beslutsförmåga

Vad är välfärdsteknik och hur kan det användas i vården och omsorgen för personer med nedsatt beslutsförmåga? Lyssna på våra experter Sara Lundgren och Anders Bergh. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (161107)
Lyssna på avsnittet om välfärdsteknik via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

3. Om vårdskador och patientsäkerhet

Hur säker är vården och hur kan antalet patienter som drabbas av vårdskador varje år minska? Lyssna på Mirjam Ekstedt, forskare inom patientsäkerhet, Pelle Gustafson, chefsläkare på Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag och Charlotta George, sakkunnig i patientsäkerhet på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (161028)
Lyssna på avsnittet om vårdskador och patientsäkerhet via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

2. Om organ- och vävnadsdonation

Hur fungerar vårt donationsregister? Hur många står i kö för att få ett nytt organ? Hur gör jag min vilja känd? Lyssna på Michael Wanecek, donationsansvarig läkare på S:t Görans sjukhus och Socialstyrelsens experter Tesi Aschan och Wenche Stribolt. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (161012)
Lyssna på avsnittet om organ- och vävnadsdonation via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

1. Om fallolyckor och hur de kan förebyggas

Varför är det så många som skadas och dör varje år till följd av en fallolycka? Och hur kan fallolyckor i vardagen förhindras? Våra experter Kalle Brandstedt, Johan Fastbom och Inger Mörk berättar. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (161004)
Lyssna på avsnittet om fallolyckor via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

Frågor eller synpunkter

Har du frågor, synpunkter eller förslag på innehåll till På djupet?
Hör av dig till redaktionen på webbansvarig@socialstyrelsen.se.