På djupet – en podd från Socialstyrelsen

I vår podd djupdyker vi i olika frågor med koppling till socialtjänst och hälso- och sjukvård. Det kan handla om fallolyckor, legitimationer, patientsäkerhet, organdonation, välfärdsteknik och mycket, mycket mer.

padjupet

15. Om att göra en insats för ett barn

Det finns många barn som är i behov av en vuxen utöver sina egna föräldrar. Hur kan man hjälpa till och vad betyder denna hjälp för ett barn? Lyssna på Mathilda som berättar hur det var att flytta till ett familjehem och Hanna som tar emot barn i sitt hem. Petra Rinman på Socialstyrelsen berättar även om andra sätt man kan hjälpa och om kampanjen mininsats.se. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (170418)
Lyssna på avsnittet om att göra en insats för ett barn via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

14. Om utvecklingen inom hälso-och sjukvården inklusive tandvården

Hur ser utvecklingen inom hälso-och sjukvården inklusive tandvården ut över tid? Vad är de stora trenderna och inom vilka områden har utvecklingen gått framåt och vart har den stått still? Lyssna på Veronika Sundström, Regiondirektör Region Norrbotten och Natalia Borg, avdelningschef på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (170403)
Lyssna på avsnittet om utvecklingen inom hälso-och sjukvården inklusive tandvården via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

13. Om nationella riktlinjer

Varför behöver vården nationella riktlinjer för hur olika tillstånd bör behandlas? Hur skapas riktlinjerna och hur används de i vardagen? Lyssna på Arvid Widenlou Nordmark på Socialstyrelsens avdelning för kunskapsstyrning och Birgitta Göthman från nationella programrådet för astma/KOL. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (170320)
Lyssna på avsnittet om nationella riktlinjer via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

12. En stark röst i samhällsdebatten

Kärlek har vi ont om i världen och det ska bejakas – det var grundfilosofin för Barbro Westerholm, generaldirektör på Socialstyrelsen 1979–1985, när hon strök homosexualitet ur sjukdomsregistret. Här berättar hon om sin tid som Socialstyrelsens första kvinnliga generaldirektör och hur det lade grunden till att hon senare klev in i politiken och fortsatte att påverka och driva svåra frågor. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (170307)
Lyssna på avsnittet med Barbro Westerholm, en stark röst i samhällsdebatten, via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

11. Om insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning

Hur ser utvecklingen ut för insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning? Hur kan stödet förbättras? Lyssna på Pelle Kölhed, vice ordförande i Handikappförbundet (blivande Funktionsrätt Sverige), Ylva Mattsson Kuylenstierna, LSS-handläggare i Botkyrka kommun och Karin Flyckt, samordnare av funktionshindersfrågor på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (170221)
Lyssna på avsnittet om insatser och stöd till personer med funktionsnedsättning via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

Läs podden i textversion

10. Om att bedöma barns mognad för delaktighet

Barn har rätt att få information och bli hörda i kontakt med vård och omsorg, och det de säger och tycker ska vägas in i besluten som fattas. Men hur pratar man med dem så de förstår, och hur skapar man denna dialog under svåra förutsättningar i akutsjukvård och socialtjänst? Lyssna på Greta Rydermark Schibbye, specialistsjuksköterska, Thereze Lundborg, enhetschef på socialtjänsten och Thomas Jonsland, utredare på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (170207)
Lyssna på avsnittet om att bedöma barns mognad för delaktighet via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

9. Socialstyrelsens roll genom historien

Hur har Socialstyrelsens förhållande till medborgarna sett ut genom tiden och vad är sanningen bakom 6-8 brödskivor om dagen? Lyssna på Birgitta Eriksson som har arbetat på Socialstyrelsen i 44 år. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (170123)
Lyssna på avsnittet om Socialstyrelsens roll genom historien via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

8. Patientsäkerhet: När en patient drabbas

Kan tilliten till vården återskapas när en patient drabbas av en vårdskada? Lyssna på Anna som skadades allvarligt, Läkaren Margareta Danelius och vår expert Louise Djurberg. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (170109)
Lyssna på avsnittet om patientsäkerhet via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

7. Om vården i livets slutskede

Hur ser vården ut för patienter som närmar sig döden och hur kan den bli bättre? Christina Broman, utredare, och Carl Johan Fürst, överläkare och professor i palliativ medicin, diskuterar utifrån egna erfarenheter och resultatet från vår senaste utvärdering av den palliativa vården. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (161215)
Lyssna på avsnittet om vården i livets slutskede via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

6. Om ensamkommande barn och unga

Hur många ensamkommande barn och unga kommer till Sverige varje år? Vad gör samhället för den som är under respektive över 18 år och hur funkar det egentligen med åldersbedömningar? Lyssna på våra experter Elisabet Svedberg, utredare, Åsa Malmros, jurist och Lars-Torsten Larsson, avdelningschef. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (161205)
Lyssna på avsnittet om ensamkommande barn och unga via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

5. Vägen till legitimation för utbildade utanför EU

Hur ser vägen till legitimation och specialisttjänstgöring ut för hälso- och sjukvårdspersonal som utbildat sig utanför EU och EES? Och hur lång tid tar det egentligen? Lyssna på våra experter Åsa Wennberg och Anna Krzymowska. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (161117)
Lyssna på avsnittet om vägen till legitimation via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

4. Om välfärdsteknik och personer med nedsatt beslutsförmåga

Vad är välfärdsteknik och hur kan det användas i vården och omsorgen för personer med nedsatt beslutsförmåga? Lyssna på våra experter Sara Lundgren och Anders Bergh. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (161107)
Lyssna på avsnittet om välfärdsteknik via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

3. Om vårdskador och patientsäkerhet

Hur säker är vården och hur kan antalet patienter som drabbas av vårdskador varje år minska? Lyssna på Mirjam Ekstedt, forskare inom patientsäkerhet, Pelle Gustafson, chefsläkare på Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag och Charlotta George, sakkunnig i patientsäkerhet på Socialstyrelsen. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (161028)
Lyssna på avsnittet om vårdskador och patientsäkerhet via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

2. Om organ- och vävnadsdonation

Hur fungerar vårt donationsregister? Hur många står i kö för att få ett nytt organ? Hur gör jag min vilja känd? Lyssna på Michael Wanecek, donationsansvarig läkare på S:t Görans sjukhus och Socialstyrelsens experter Tesi Aschan och Wenche Stribolt. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (161012)
Lyssna på avsnittet om organ- och vävnadsdonation via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

1. Om fallolyckor och hur de kan förebyggas

Varför är det så många som skadas och dör varje år till följd av en fallolycka? Och hur kan fallolyckor i vardagen förhindras? Våra experter Kalle Brandstedt, Johan Fastbom och Inger Mörk berättar. Samtalet leds av Ola Billger, kommunikationschef på Socialstyrelsen. (161004)
Lyssna på avsnittet om fallolyckor via Itunes

Om du inte har Itunes kan du ladda ner avsnittet här.

Frågor eller synpunkter

Har du frågor, synpunkter eller förslag på innehåll till På djupet?
Hör av dig till redaktionen på webbansvarig@socialstyrelsen.se.