Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./

Ovanliga diagnoser

I Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser finns utförlig information om ovanliga sjukdomar och tillstånd. Informationen skrivs i samarbete med ledande medicinska specialister och i samverkan med intresseorganisationer för brukare. I databasen finns cirka 315 texter varav många innehåller beskrivningar av flera diagnoser. Nya diagnosbeskrivningar tillkommer kontinuerligt och texterna uppdateras regelbundet.
Läs mer om databasen och ovanliga diagnoser här.

Databasen är inte en förteckning över alla befintliga ovanliga diagnoser. Om diagnosen du söker inte finns här kan du göra en sökning i Orphanet, som är en internationell referensportal med information om ovanliga sjukdomar.


Centrum för sällsynta diagnoser

Centrum för sällsynta diagnoser (CSD) finns vid universitets­sjukhusen. Läs mer om CSD.

Mer hos oss

Nya och reviderade diagnoser

Om ovanliga diagnoser

Kompetenscentrum ovanliga diagnoser

Andra informationskällor

Intresseorganisationer

Samhällets stöd

Nyföddhetsscreening (PKU-prov)

Rare diseases in English

Funktionshinder

Rikssjukvård

Synpunkter på vården

Om databasen

Denna kunskapsdatabas ger information om ovanliga sjukdomar och tillstånd. Informationen är inte avsedd att ersätta professionell vård och är inte heller avsedd att användas som underlag för diagnos eller behandling.