/
/

Nya och reviderade diagnoser

I Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser har följande diagnoser tillkommit eller reviderats de senaste tre månaderna.

Heterotaxisyndromet – Ny 2018-10-12

Derivatkromosom 22-syndromet – Reviderad 2018-10-11

Markörkromosom 15-syndromet – Reviderad 2018-10-11

Kongenital aniridi – Reviderad 2018-10-09

Trombotisk trombocytopen purpura – Ny 2018-10-08

Kongenital myasteni – Reviderad 2018-10-02

Mukopolysackaridos typ I – Reviderad 2018-09-28

Angelmans syndrom – Reviderad 2018-09-28

20p-duplikationssyndromet – Reviderad 2018-09-27

Medfödd spondyloepifyseal dysplasi – Reviderad 2018-09-12

Androgenokänslighetssyndromet – Reviderad 2018-08-31

Kongenital bunjurebarkshyperplasi – Reviderad 2018-08-31