/
/

Nya och reviderade diagnoser

I Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser har följande diagnoser tillkommit eller reviderats de senaste tre månaderna.

Benign essentiell blefarospasm – Reviderad 2018-07-05

Ehlers-Danlos syndrom – Reviderad 2018-07-04

Limb-girdle muskeldystrofi – Reviderad 2018-07-03

Neonatal diabetes mellitus – Reviderad 2018-07-02

9p-deletionssyndromet – Reviderad 2018-07-02

8q-duplikationssyndromet – Reviderad 2018-06-25

4q-deletionssyndromet – Reviderad 2018-06-25

13q-deletionssyndromet – Reviderad 2018-06-21

18p-deletionssyndromet – Reviderad 2018-06-21

18q-deletionssyndromet – Reviderad 2018-06-21

4p-deletionssyndromet – Reviderad 2018-06-21

Sallas sjukdom – Reviderad 2018-06-18

Thalassemi – Reviderad 2018-06-18

WAGR-syndromet – Reviderad 2018-06-18

Adrenoleukodystrofi och adrenomyeloneuropati – Reviderad 2018-06-11

Takayasus arterit – Reviderad 2018-05-28

Coffin-Lowrys syndrom – Reviderad 2018-04-26

Glycinencefalopati – Reviderad 2018-04-11

Lowes syndrom – Reviderad 2018-04-10

Hypokalemisk periodisk paralys – Reviderad 2018-04-10

CPT 1A-brist – Ny 2018-04-06