/
/

Nya och reviderade diagnoser

I Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser har följande diagnoser tillkommit eller reviderats de senaste tre månaderna.

Lysinurisk proteinintolerans – Reviderad 2018-12-12

11q-deletionssyndromet – Reviderad 2018-12-12

TAR-syndromet – Reviderad 2018-12-07

Linderholms myopati – Reviderad 2018-12-04

Danons sjukdom – Reviderad 2018-11-23

CPT 2-brist – Ny 2018-11-22

Erytropoetisk protoporfyri – Reviderad 2018-11-22

Narkolepsi – Reviderad 2018-11-20

Incontinentia pigmenti – Reviderad 2018-11-19

Williams syndrom – Reviderad 2018-11-19

Heterotaxisyndromet – Ny 2018-10-12

Derivatkromosom 22-syndromet – Reviderad 2018-10-11

Markörkromosom 15-syndromet – Reviderad 2018-10-11

Kongenital aniridi – Reviderad 2018-10-09

Trombotisk trombocytopen purpura – Ny 2018-10-08

Kongenital myasteni – Reviderad 2018-10-02