/
/

Nya och reviderade diagnoser

I Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser har följande diagnoser tillkommit eller reviderats de senaste tre månaderna.

Sallas sjukdom – Reviderad 2018-06-18

Thalassemi – Reviderad 2018-06-18

WAGR-syndromet – Reviderad 2018-06-18

Adrenoleukodystrofi och adrenomyeloneuropati – Reviderad 2018-06-11

Takayasus arterit – Reviderad 2018-05-28

Coffin-Lowrys syndrom – Reviderad 2018-04-26

Glycinencefalopati – Reviderad 2018-04-11

Lowes syndrom – Reviderad 2018-04-10

Hypokalemisk periodisk paralys – Reviderad 2018-04-10

CPT 1A-brist – Ny 2018-04-06

MECP2-duplikationssyndromet – Ny 2018-04-05

5p-duplikationssyndromet – Reviderad 2018-04-05

Alports syndrom – Reviderad 2018-04-03