/
/

Nya och reviderade diagnoser

I Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser har följande diagnoser tillkommit eller reviderats de senaste tre månaderna.

Behçets sjukdom – Reviderad 2017-07-12

Spinal muskelatrofi – Reviderad 2017-07-12

Kronisk mukokutan candidiasis – Ny 2017-06-13

Dyskeratosis congenita – Reviderad 2017-06-12

Inklusionskroppsmyosit – Reviderad 2017-06-09

Nemalinmyopati – Reviderad 2017-06-08

von Hippel-Lindaus sjukdom – Reviderad 2017-06-08

WHIM-syndromet – Reviderad 2017-06-08

Retinoblastom – Reviderad 2017-06-07

Moyamoya – Reviderad 2017-06-07

Blåsexstrofi – Reviderad 2017-06-02

Shwachmans syndrom – Reviderad 2017-04-24

Sicklecellanemi – Reviderad 2017-04-20

Bardet-Biedls syndrom – Reviderad 2017-04-20

Ataxia telangiectasia – Reviderad 2017-03-24