/
/

Nya och reviderade diagnoser

I Socialstyrelsens kunskapsdatabas om ovanliga diagnoser har följande diagnoser tillkommit eller reviderats de senaste tre månaderna.

Glykogenos typ II - Reviderad 2017-12-08

Alkaptonuri - Reviderad 2017-12-07

Jouberts syndrom - Reviderad 2017-12-06

Epidermolysis bullosa - Reviderad 2017-12-05

Lambert-Eatons myastena syndrom - Reviderad 2017-12-05

Kallmans syndrom - Reviderad 2017-12-05

Blue rubber bleb nevus-syndromet - Reviderad 2017-11-30

Huntingtons sjukdom - Reviderad 2017-11-27

9p-duplikationssyndromet – Reviderad 2017-11-27

Myotonia congenita – Reviderad 2017-11-06

Kongenital iktyos – Reviderad 2017-10-03

Metakromatisk leukodystrofi – Reviderad 2017-10-03

Smith-Lemli-Opitz syndrom – Reviderad 2017-09-14

Cystinos – Reviderad 2017-09-14