Donationsveckan

Donationsveckan är en årligen återkommande nationell kampanjvecka som initieras av Socialstyrelsen. I år är Donationsveckan förlagd till den 9–15 oktober. Ett syfte med veckan är att få fler att ta ställning till donation.

Fler än någonsin väntar på ett nytt organ men fortfarande har många människor inte aktivt tagit ställning till donation. Förhoppningen är att fler människor tar ställning till donation och passar på under Donationsveckan. Andra mål är att de som redan har tagit ställning sprider budskapet vidare och att allmänheten får bättre kunskap om organ- och vävnadsdonation.

Beställ kostnadsfritt profilmaterial

Socialstyrelsen har tagit fram profilmaterial till Donationsveckan som kan beställas kostnadsfritt för hälso- och sjukvården och organisationer. Det går även bra att ta fram eget material för Donationsveckan, vi lånar gärna ut logotypen för donation.

Filmer och bildspel om organ- och vävnadsdonation

Tre filmer och två bildspel i PowerPoint har tagits fram till Donationsveckan 2017. Filmerna innehåller foton, rörlig bild, text och informationsgrafik.

Alla våra filmer och bildspel kan visas på väntrums-tv på vårdcentraler och tandläkarmottagningar. De kan också användas av alla som arbetar med donationsfrågor eller delas av intresserade i sociala medier. Bildspelen och filmerna finns att ladda ner.

Filmen "Kan en 90-åring bli organdonator?" (40 sek)

Alla kan ta ställning till organ- och vävnadsdonation oavsett ålder eller medicinska åkommor. Filmen innehåller information om hur man kan ta ställning. På Vimeo kan du ladda ner filmen. Välj download och spara.

Bildspel ”Kan en 90-åring bli organdonator”
Innehåller tre PPT-bilder med samma innehåll som filmen ovan.

Filmen "En organdonator kan rädda 8 liv" (40 sek)

Filmen lyfter statistik och att behovet av organ är större än tillgången. Innehåller information om hur man tar ställning. På Vimeo kan du ladda ner filmen. Välj download och spara.

Filmen "Gör din vilja känd för dina anhörigas skull" (40 sek)

Handlar om vikten av att ta ställning så att de närstående inte behöver tolka din vilja i en svår stund. Innehåller information om hur man tar ställning. På Vimeo kan du ladda ner filmen. Välj download och spara.

Bildspel "Gör din vilja känd för dina anhörigas skull"
Innehåller tre PPT-bilder med samma innehåll som filmen ovan.

Spelfilmen "Du kan rädda någons liv. Ta ställning till organ- och vävnadsdonation" (40 sek)

Filmen uppmärksammar varför organ- och vävnadsdonation är en viktig fråga och vikten av att ta ställning genom något av de tre sätten: donationsregistret, närstående eller donationskort. Filmen togs fram 2016. På Vimeo kan du ladda ner filmen. Välj download och spara.

Sociala medier

Dela gärna Socialstyrelsens inlägg på Facebook och lägg in vårt hjärta i din egen profilbild under donationsveckan. Vi publicerar löpande inlägg på Facebooksidan Jag donerar mina. Gör du?

Du kan använda hashtaggen #donationsveckan2017 i sociala medier.

Vårt budskap under veckan är: Du kan rädda någon annans liv. Ta ställning till organ- och vävnadsdonation.

Du kan ta ställning genom att

  • anmäla dig till donationsregistret
  • fylla i ett donationskort
  • informera dina närstående.

Alla sätten är lika giltiga.

Lokala evenemang

Sjukhus, vårdcentraler och patientföreningar brukar uppmärksamma Donationsveckan genom lokala aktiviteter såsom utdelning av informationsmaterial, föreläsningar och annan kampanjverksamhet. På en del orter är man även synlig ute bland allmänheten på gator och torg med donationskort och annat informationsmaterial.

Donationsveckan gör skillnad

Sedan Donationsveckan genomfördes första gången 2010 syns en tydlig ökning av antalet anmälningar till donationsregistret då veckan pågår. Under Donationsveckan 2015 inkom cirka 7 000 anmälningar till donationsregistret, vilket kan jämföras med 400–1 000 anmälningar under en "vanlig" vecka.

Vanliga frågor och svar om donation

För dig som arbetar med att sprida budskapet om organ- och vävnadsdonation finns de vanligaste frågorna och svaren listade i dokumentet nedan.

Vanliga frågor och svar

Nyhetsbrev

Prenumerera på Socialstyrelsens nyhetsbrev

Mer hos oss

Livsviktigt.se

På djupet – en podd från Socialstyrelsen – lyssna på avsnittet om organ- och vävnadsdonation.