Donationsveckan

Den nationella Donationsveckan är en årligen återkommande kampanjvecka som initieras av Socialstyrelsen. I år, 2016, är Donationsveckan förlagd till 10 - 16 oktober. Syftet med veckan är att informera om organ- och vävnadsdonation och att få fler att ta ställning.

Lokala sjukhus, patientföreningar och organisationer bestämmer själva om, och hur, de vill uppmärksamma Donationsveckan. Socialstyrelsen kommer att ta fram profilmaterial som kan beställas kostnadsfritt. Vi brukar även ta fram en nyhet med färsk statistik som brukar få spridning i media. Den här sidan uppdateras med information om profilprodukter i god tid innan Donationsveckan. Donationsveckan förläggs alltid i anslutning till den Europeiska donationsdagen som i år infaller 8 oktober.

Fler tar ställning och sprider budskapet om donation

Fler än någonsin väntar på ett nytt organ men fortfarande har många människor inte aktivt tagit ställning. Förhoppningen är att fler tar ställning för donation och passar på under Donationsveckan. Ett annat mål är att de som redan har tagit ställning sprider budskapet vidare och att allmänheten får bättre kunskap om organ- och vävnadsdonation.

Lokala evenemang

Sjukhus, vårdcentraler och patientföreningar har uppmärksammat veckan genom lokala aktiviteter som utdelning av informationsmaterial, föreläsningar eller annan kampanjverksamhet. På en del orter är man även synlig ute bland allmänheten på gator och torg med donationskort och annat informationsmaterial. 

Utfall av Donationsveckan 

Sedan Donationsveckan genomfördes första gången 2010 kan vi se en tydlig ökning av antalet anmälningar till donationsregistret då veckan pågår. Under Donationsveckan 2015 inkom uppemot 7000 anmälningar till donationsregistret, vilket kan jämföras med 400 -1000 under en "vanlig" vecka. 

Under Donationsveckan 2015 publicerades över 100 artiklar och inslag på temat organdonation i traditionella media, att jämföra med ett 20-tal en vanlig vecka.

Vanliga frågor och svar om donation

För dig som arbetar med att sprida budskapet om organ- och vävnadsdonation finns de vanligaste frågorna och svaren listade i dokumentet nedan.


Vanliga frågor och svar

Donationskort

Beställ donationskort i kartongställ