Problem med vårt beställningssystem

Just nu har vi tekniska problem med vårt beställningssystem. Har du problem att beställa kan du skicka din beställning till publikationsservice@socialstyrelsen.se. Ange titel, artikelnummer, antal exemplar du vill beställa, leveransadress och eventuell fakturaadress.

Donationsveckan

Donationsveckan är en årligen återkommande nationell kampanjvecka som initieras av Socialstyrelsen. I år är Donationsveckan förlagd till den 10–16 oktober. Ett syfte med veckan är att få fler att ta ställning till donation.

Fler än någonsin väntar på ett nytt organ men fortfarande har många människor inte aktivt tagit ställning till donation. Förhoppningen är att fler människor tar ställning till donation och passar på under Donationsveckan. Andra mål är att de som redan har tagit ställning sprider budskapet vidare och att allmänheten får bättre kunskap om organ- och vävnadsdonation.

Kostnadsfritt profilmaterial

Socialstyrelsen har tagit fram profilmaterial till Donationsveckan som kan beställas kostnadsfritt för hälso- och sjukvården och organisationer. Det går även bra att ta fram eget material för Donationsveckan, vi lånar gärna ut logotypen för donation.


Beställ profilmaterial


Beställ donationskort 


Donationsveckan gör skillnad

Sedan Donationsveckan genomfördes första gången 2010 syns en tydlig ökning av antalet anmälningar till donationsregistret då veckan pågår. Under Donationsveckan 2015 inkom cirka 7 000 anmälningar till donationsregistret, vilket kan jämföras med 400–1 000 anmälningar under en "vanlig" vecka. Donationsveckan förläggs alltid i anslutning till den Europeiska donationsdagen som i år infaller den 8 oktober.

Lokala evenemang

Sjukhus, vårdcentraler och patientföreningar brukar uppmärksamma Donationsveckan genom lokala aktiviteter såsom utdelning av informationsmaterial, föreläsningar och annan kampanjverksamhet. På en del orter är man även synlig ute bland allmänheten på gator och torg med donationskort och annat informationsmaterial.

Vanliga frågor och svar om donation

För dig som arbetar med att sprida budskapet om organ- och vävnadsdonation finns de vanligaste frågorna och svaren listade i dokumentet nedan.

Vanliga frågor och svar