Donationsveckan

Donationsveckan är en årligen återkommande nationell kampanjvecka som initieras av Socialstyrelsen. I år är Donationsveckan förlagd till den 10–16 oktober. Ett syfte med veckan är att få fler att ta ställning till donation.

Fler än någonsin väntar på ett nytt organ men fortfarande har många människor inte aktivt tagit ställning till donation. Förhoppningen är att fler människor tar ställning till donation och passar på under Donationsveckan. Andra mål är att de som redan har tagit ställning sprider budskapet vidare och att allmänheten får bättre kunskap om organ- och vävnadsdonation.

Kostnadsfritt profilmaterial

Socialstyrelsen har tagit fram profilmaterial till Donationsveckan som kan beställas kostnadsfritt för hälso- och sjukvården och organisationer. Det går även bra att ta fram eget material för Donationsveckan, vi lånar gärna ut logotypen för donation.


Beställ profilmaterial

Beställ donationskort

Beställ affisch A4

Beställ affisch A3

Film (40 sek): Ta ställning till organ- och vävnadsdonation

Filmen visas på vårdcentraler och tandläkarmottagningar under Donationsveckan 2016. Den kan också användas av alla som arbetar med donationsfrågor och finns även på Youtube. Syftet med filmen är att uppmärksamma varför organ- och vävnadsdonation är en viktig fråga och vikten av att ta ställning genom något av de tre sätten: donationsregistret, närstående eller donationskort. Budskap: Du kan rädda någons liv. Ta ställning till organ- och vävnadsdonation.

Se klippet på Youtube

Sociala medier

Dela gärna Socialstyrelsens inlägg på Facebook under donationsveckan. Vi publicerar löpande inlägg på Facebooksidan Jag donerar mina. Gör du?Budskapet i år är "Du kan rädda någons liv. Ta ställning till organ- och vävnadsdonation."

Du kan använda hashtaggen #donationsvecka2016 i sociala medier.

Donationsveckan gör skillnad

Sedan Donationsveckan genomfördes första gången 2010 syns en tydlig ökning av antalet anmälningar till donationsregistret då veckan pågår. Under Donationsveckan 2015 inkom cirka 7 000 anmälningar till donationsregistret, vilket kan jämföras med 400–1 000 anmälningar under en "vanlig" vecka. Donationsveckan förläggs alltid i anslutning till den Europeiska donationsdagen som i år infaller den 8 oktober.

Lokala evenemang

Sjukhus, vårdcentraler och patientföreningar brukar uppmärksamma Donationsveckan genom lokala aktiviteter såsom utdelning av informationsmaterial, föreläsningar och annan kampanjverksamhet. På en del orter är man även synlig ute bland allmänheten på gator och torg med donationskort och annat informationsmaterial.

Vanliga frågor och svar om donation

För dig som arbetar med att sprida budskapet om organ- och vävnadsdonation finns de vanligaste frågorna och svaren listade i dokumentet nedan.

Vanliga frågor och svar

Nyhetsbrev

Prenumerera på Socialstyrelsens nyhetsbrev

Mer hos oss

Livsviktigt.se

På djupet – en podd från Socialstyrelsen – lyssna på avsnittet om organ- och vävnadsdonation.