Donationsveckan

Den nationella Donationsveckan är en årligen återkommande kampanjvecka som initieras av Socialstyrelsen. I år, 2016, är Donationsveckan förlagd till 10 - 16 oktober. Syftet med veckan är att informera om organ- och vävnadsdonation och att få fler att ta ställning.

Fler tar ställning och sprider budskapet om donation

Fler än någonsin väntar på ett nytt organ men fortfarande har många människor inte aktivt tagit ställning. Förhoppningen är att fler tar ställning för donation och passar på under Donationsveckan. Ett annat mål är att de som redan har tagit ställning sprider budskapet vidare och att allmänheten får bättre kunskap om organ- och vävnadsdonation.

Profilmaterial kostnadsfritt

Socialstyrelsen tar fram profilmaterial som kan beställas kostnadsfritt för organisationer, hälso- och sjukvård. Den här sidan uppdateras med information om profilprodukter i god tid innan Donationsveckan. Lokala sjukhus, patientföreningar och organisationer bestämmer själva om, och hur, de vill uppmärksamma Donationsveckan.Donationsveckan förläggs alltid i anslutning till den Europeiska donationsdagen som i år infaller 8 oktober.

Donationsveckan gör skillnad

Sedan Donationsveckan genomfördes första gången 2010 kan vi se en tydlig ökning av antalet anmälningar till donationsregistret då veckan pågår. Under Donationsveckan 2015 inkom uppemot 7000 anmälningar till donationsregistret, vilket kan jämföras med 400 -1000 under en "vanlig" vecka. 

Lokala evenemang

Sjukhus, vårdcentraler och patientföreningar brukar uppmärksamma Donationsveckan genom lokala aktiviteter som utdelning av informationsmaterial, föreläsningar eller annan kampanjverksamhet. På en del orter är man även synlig ute bland allmänheten på gator och torg med donationskort och annat informationsmaterial. 

Vanliga frågor och svar om donation

För dig som arbetar med att sprida budskapet om organ- och vävnadsdonation finns de vanligaste frågorna och svaren listade i dokumentet nedan.


Vanliga frågor och svar