Beställa material om organ- och vävnadsdonation

Materialet nedan vänder sig främst till hälso- och sjukvårdspersonal, apotek eller patientorganisationer för vidareförmedling. Materialet tillhandahålls kostnads- och fraktfritt.

Donationskort

Att bära ett donationskort är ett sätt att visa sitt ställningstagande till donation. Tryckta donationskort finns att beställa för sjukhus, vårdcentraler, apotek och hos patientorganisationer. Till varje kort hör en vidhäftad informationsfolder.

Är du privatperson och vill ha ett donationskort? De finns ofta tillgängliga på sjukhus, vårdcentraler och apotek. Du kan även skapa ett eget donationskort och skriva ut från vår webbplats Livsviktigt.se. Du kan också beställa enstaka donationskort via vår publikationsservice

En skrift för närstående – om organ- och vävnadsdonation

Broschyren vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal som i sitt arbete kommer i kontakt med personer som berörs av organdonation. Skriften beskriver på ett lättfattligt sätt hur en organdonation går till och ska fungera som ett stöd för exempelvis närstående som behöver få mer information om organdonation.

Affischer till donationsveckan

Det finns en affisch i A4 och A3-format att ladda ner eller beställa för främst vårdcentraler att sätta upp i väntrummen, eller för personal som arbetar med donationsfrågor.

Film (40 sek): Ta ställning till organ- och vävnadsdonation

Filmen kan visas på vårdcentraler och tandläkarmottagningar. Den kan också användas av alla som arbetar med donationsfrågor och finns även på Youtube. Syftet med filmen är att uppmärksamma varför organ- och vävnadsdonation är en viktig fråga och vikten av att ta ställning genom något av de tre sätten: donationsregistret, närstående eller donationskort. Budskap: Du kan rädda någons liv. Ta ställning till organ- och vävnadsdonation.

Se klippet på Youtube

 

Fler filmer och bildspel om om organ- och vävnadsdonation.