/

Organ- och vävnadsdonation

Varje år avlider omkring 90 000 personer i Sverige. För att bli aktuell som organdonator måste man avlida på en intensivvårdsavdelning under pågående respiratorbehandling. Uppskattningsvis avlider omkring 200–270 personer under sådana omständigheter att organdonation är möjlig.

En bättre identifiering av möjliga donatorer i kombination med utarbetade rutiner för till exempel hur samtal med anhöriga ska föras, kan leda till större tillgång på organ och vävnader.

Åren 2000–2015 har antalet avlidna organdonatorer varierat mellan 98 (år 2000) och 167 (år 2015). Mer statistik finns på livsviktigt.se.