/

Organ- och vävnadsdonation

Antalet donatorer i Sverige räcker inte för att fylla behovet av organ och vävnader för alla som väntar på en transplantation. Här hittar du som arbetar inom hälso- och sjukvården mer information om organ- och vävnadsdonation.

För att bli aktuell som organdonator måste man avlida på en intensivvårdsavdelning under pågående respiratorbehandling. Varje år avlider omkring 90 000 personer i Sverige. Omkring 200–270 personer avlider under sådana omständigheter att organdonation är möjlig. En bättre identifiering av möjliga donatorer i kombination med utarbetade rutiner för kan leda till större tillgång på organ och vävnader.

Är du privatperson och vill veta mer om organ- och vävnadsdonation?

livsviktigt.se får du veta hur du gör för att ta ställning till organ- och vävnadsdonation.