/
/

Systematisk dokumentation av äldres behov

Enhetlig, entydig och jämförbar information är viktigt för att kunna beskriva äldres behov. Vi har därför utvecklat en nationell modell för ett systematiskt arbetssätt och strukturerad dokumentation. Det är en del av öppna jämförelser och modellen heter Äldres behov i centrum.

Den nationella modellen omfattar bland annat ansökan, utredning, planering och uppföljning av stöd och hjälp till äldre personer enligt socialtjänstlagen. Modellen är utvecklad för att användas av både biståndshandläggare och utförare av vård och omsorg för äldre personer.

Modellen har testats

Tre kommuner (Motala, Vårgårda och Östersund) har under 2012 provat modellen Äldres behov i centrum för att få underlag till vidareutveckling av modellens systematiska arbetssätt utifrån WHO:s International Classification of Functioning, Disability and Health(ICF).

Baserad på gällande lagstiftning

Utvecklingsarbetet av modellen har utgått från gällande lagstiftning och reglering, nationell informationsstruktur och nationellt fackspråk för vård och omsorg samt Klassifikation av funktionshinder, funktionstillstånd och hälsa (ICF) .

Kontakt

Äldres behov i centrum
Ann-Kristin Granberg
075-247 33 71

ICF och nationellt fackspråk
Ann-Helene Almborg
075-247 30 57