Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/

Så kan du använda öppna jämförelser

Öppna jämförelser jämför olika aspekter av socialtjänst och hälso- och sjukvård i hela Sverige. Jämförelserna kan användas som underlag för uppföljning, utvärdering och förbättringsarbete. De ger också allmänheten insyn och kan användas som underlag för politiska beslut på olika nivåer.

Filmer om öppna jämförelser
Personer från Jönköping, Örebro och Jämtlands län berättar hur kommunerna använder öppna jämförelser för verksamhetsutveckling. Se filmerna här.

Så kan öppna jämförelser användas av kommuner

Genom öppna jämförelser kan kommuner:

 • jämföra sig med länet, snittet för riket och kommuner över hela landet med liknande förutsättningar
 • lära sig av andra kommuner som lyckats bra med sin verksamhet
 • följa sin verksamhet över tid
 • få specifika mått på verksamhetens kvalitet
 • i vissa fall även göra jämförelser på enhetsnivå
 • få underlag till uppföljning, utveckling och förbättring av sina verksamheter.

Så kan öppna jämförelser användas av hälso- och sjukvården

Genom öppna jämförelser kan landsting:

 • få både övergripande data som speglar hälso- och sjukvården som helhet och få data som belyser olika sjukdomsgrupper
 • få data som belyser olika aspekter - medicinska resultat, patienterfarenheter, tillgänglighet och kostnader
 • jämföra sig med andra landsting
 • se utfall per sjukhus
 • få underlag till uppföljning, utveckling och förbättring av verksamheterna.

Det ger öppna jämförelser till politiker och beslutsfattare

Möjligheten att jämföra resultat i hälso- och sjukvården och socialtjänsten är en viktig del i utvecklingen av socialtjänsten och hälso- och sjukvården.

Öppna jämförelser ger politiker och beslutsfattare:

 • möjlighet att se hur kommuner och landsting ligger till i förhållande till varandra
 • underlag för beslut om resurser, prioriteringar och planering av verksamheter
 • underlag till uppföljningar och utvärderingar.

Allmänhetens nytta av öppna jämförelser

Användare av socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens tjänster får genom öppna jämförelser insyn i verksamheterna. Till exempel kan den som är anhörig se skillnaderna mellan olika äldreboenden. Öppna jämförelser fungerar också som underlag för det fria valet och ger en insyn i hur skattemedel för offentligt finansierad vård och omsorg används.