Öppna jämförelser – Krisberedskap inom socialtjänsten

Resultat öppna jämförelser 2018 – Krisberedskap inom socialtjänsten.

Vid en kris kan personer som vanligtvis klarar sig själva behöva stöd från socialtjänsten och för brukare som redan finns i socialtjänstens verksamheter kan det krävas nya eller mer omfattande insatser. I begreppet krisberedskap ingår förmågan att förebygga, motstå och hantera krissituationer. Krisberedskapen kan bestå av åtgärder och strukturer som skapas före, under och efter en kris.

Resultat öppna jämförelser 2018 - krisberedskap inom socialtjänsten.


Faktabladet ger en sammanfattning på riksnivå och med hjälp av excel-filen kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området.

 

Tidigare års resultat

Nedan kan du ta del av tidigare års resultat av öppna jämförelser inom området krisberedskap inom socialtjänsten. Användarguiden hjälper dig att tolka resultaten.

Öppna jämförelser 2017 

Öppna jämförelser 2016

Öppna jämförelser görs i samverkan

Jämförelserna har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kontakt

Stina Hovmöller
075-247 30 00

Mer hos oss

Krisberedskap