Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Kostnadsmått inom socialtjänsten

Här kan du jämföra 33 kostnadsmått som visar resursanvändning och prioriteringar inom kommuners verksamheter för social barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd, stöd till personer med funktionsnedsättning, missbruks- och beroendevård samt vård och omsorg om äldre.

Kostnadsmåtten visar kommunernas uppgifter för år 2012–2015. För många av kostnadsmåtten finns även jämförelser med år 2011 och 2010.

Viktigt att kommunerna kvalitetssäkrar sina uppgifter

Uppgifterna är hämtade från registerdata och bedöms generellt vara av god kvalitet. Men det finns uppgifter i materialet som är orimliga. Socialstyrelsen uppmanar därför kommunerna att i högre utsträckning kvalitetssäkra de uppgifter som de lämnar till Statistiska centralbyråns undersökning Räkenskapssammandrag för kommuner, RS, och till Socialstyrelsens verksamhetsstatistik.

Kontrollera gärna detta för din kommun:

  • Extremvärden och orimliga uppgifter
  • Kostnader men ingen verksamhet eller vice versa
  • Inga eller mycket låga personalkostnader för ekonomiskt bistånd