Kalendarium

Här hittar du händelser inom öppna jämförelser. Observera att alla datum är preliminära.

Aktuella händelser - Öppna jämförelser 2018

Januari 2018
 • Gemensam enkätinsamling: Start vecka 4, samlad kommunenkät om myndighetsutövning inom
  – ekonomiskt bistånd
  – hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden
  – missbruks- och beroendevård
  – social barn- och ungdomsvård
  – socialtjänstens krisberedskap
  – stöd till personer med funktionsnedsättning – LSS
  – stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning – socialpsykiatri
  – våld i nära relationer
  – äldreomsorg inklusive kommunal hälso- och sjukvård
  Uppgiftsinlämning: Start vecka 2, inlämning av uppgifter om personer med insatser och uppgifter om verksamheter i kommunerna inför Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? och enhetsundersökningen om äldreomsorg
  Uppgiftsinlämning: Start vecka 2, inlämning av uppgifter om verksamheter i kommunerna inför enhetsundersökningen LSS
  Publicering: vecka 5, Öppna jämförelser 2017 - En god vård? Övergripande uppföljning utifrån sex frågor om hälso- och sjukvårdens resultat.

Februari 2018
 • Publicering: vecka 6, rapporten Så tycker de äldre om äldreomsorgen

Mars 2018
 • Enkätinsamling: Start vecka 11, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
  Enkätinsamling: Start vecka 12, Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård
  Enkätinsamling: Start vecka 12, Enhetsundersökning LSS
  Publicering: vecka 13, Öppna jämförelser 2017 – Vård och omsorg om äldre

Juni 2018
 • Preliminär publicering: Öppna jämförelser socialtjänst, vecka 24
  – ekonomiskt bistånd
  – hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden
  – missbruks- och beroendevård
  – social barn- och ungdomsvård
  – socialtjänstens krisberedskap
  – stöd till personer med funktionsnedsättning – LSS
  – stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning – socialpsykiatri
  – våld i nära relationer
  – äldreomsorg inklusive kommunal hälso- och sjukvård

September 2018
 • Publicering: vecka 39, resultaten från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen

Oktober 2018
 • Publicering: 4 oktober, Öppna jämförelser hälso- och sjukvård – Äldres psykiska hälsa
  Publicering: Enhetsundersökningen, LSS
  Publicering: Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård

November 2018
 • Publicering: Öppna jämförelser hälso- och sjukvård – Barn och ungas psykiska hälsa och vård
  Publicering: Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd (indikatorer baserade på registerdata)

December 2018
 • Publicering: Missbruks- och beroendevård – Registerbaserade indikatorer på landstings- och riksnivå

Aktuella händelser - Öppna jämförelser 2018