Kalendarium

Här hittar du händelser inom öppna jämförelser. Observera att alla datum är preliminära.

Aktuella händelser - Öppna jämförelser 2017

Januari 2017
 • Uppgiftsinlämning: Start vecka 2, inlämning av uppgifter om personer med insatser och uppgifter om verksamheter i kommunerna inför Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? och enhetsundersökningen
  Publicering: Missbruks- och beroendevården – Registerbaserade indikatorer på landstings- och riksnivå
  Publicering: vecka 4, Öppna jämförelser hälso- och sjukvård – Säker vård
  Publicering: vecka 4, Öppna jämförelser hälso- och sjukvård – Övergripande

Februari 2017
 • Gemensam enkätinsamling: Start vecka 4, samlad enkät om myndighetsutövning inom
  – ekonomiskt bistånd
  – missbruks- och beroendevård
  – social barn- och ungdomsvård
  – socialtjänstens krisberedskap
  – våld i nära relationer
  – stöd till personer med funktionsnedsättning
  – äldreomsorg inklusive kommunal hälso- och sjukvård
  Uppgiftsinlämning: Start vecka 5, inlämning av uppgifter om verksamheter i kommunerna inför enhetsundersökningen LSS

Mars 2017
 • Enkätinsamling: start vecka 11, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
  Enkätinsamling: start vecka 12, Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård
  Publicering: Öppna jämförelser 2016 – Vård och omsorg om äldre

April 2017
 • Enkätinsamling: start vecka 16, Enhetsundersökningen, LSS

Juni 2017
 • Preliminär publicering: Öppna jämförelser socialtjänst
  – ekonomiskt bistånd
  – missbruks- och beroendevård
  – social barn- och ungdomsvård
  – socialtjänstens krisberedskap
  – våld i nära relationer
  – stöd till personer med funktionsnedsättning
  – äldreomsorg inklusive kommunal hälso- och sjukvård

Oktober 2017
 • Publicering: vecka 42, resultaten från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen
  Publicering: vecka 43, Enhetsundersökningen, LSS

November 2017
 • Publicering: vecka 45, Ekonomiskt bistånd – Registerbaserade indikatorer
  Publicering: vecka 48, Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård
  Publicering: Missbruks- och beroendevården – Registerbaserade indikatorer på landstings- och riksnivå
  Publicering: Äldreguiden

December 2017
 • Publicering: vecka 49, Jubileumsrapport för Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre 2007–2016
  Publicering: vecka 50, rapporten Så tycker de äldre om äldreomsorgen
  Publicering: Öppna jämförelser hälso- och sjukvård – Äldres psykiska hälsa
  Publicering: Öppna jämförelser missbruk och beroendevård – En indikatorbaserad jämförelse om socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens insatser

Aktuella händelser - Öppna jämförelser 2017