Kalendarium

Här hittar du händelser inom öppna jämförelser. Observera att alla datum är preliminära.

Aktuella händelser - Öppna jämförelser 2019

Januari 2019
 • Publicering: Missbruks- och beroendevård – Registerbaserade indikatorer på landstings- och riksnivå
  Publicering: Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd (indikatorer baserade på registerdata)
  Uppgiftsinlämning: Start vecka 2, inlämning av uppgifter om personer med insatser och uppgifter om verksamheter i kommunerna inför Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? och enhetsundersökningen om äldreomsorg
  Uppgiftsinlämning: Start vecka 2, inlämning av uppgifter om verksamheter i kommunerna inför enhetsundersökningen LSS
  Gemensam enkätinsamling: Start vecka 4, samlad kommunenkät om myndighetsutövning inom
  – ekonomiskt bistånd
  – missbruks- och beroendevård
  – social barn- och ungdomsvård
  – socialtjänstens krisberedskap
  – stöd till personer med funktionsnedsättning – LSS
  – stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning – socialpsykiatri
  – våld i nära relationer
  – äldreomsorg


Februari 2019
 • Publicering: Öppna jämförelser 2018 - Vård och omsorg om äldre.

Mars 2019
 • Enkätinsamling: Start vecka 11, Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
  Enkätinsamling: Start vecka 12, Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård
  Enkätinsamling: Start vecka 12, Enhetsundersökning LSS

Aktuella händelser - Öppna jämförelser 2019