Öppna jämförelser av hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden

Här kan du jämföra resultaten av kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden i kommuner och stadsdelar.

För andra gången redovisar Socialstyrelsen jämförelser av kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Jämförelserna omfattar 18 indikatorer för kommunernas socialtjänst.

Resultat och metod år 2014

Viktiga resultat år 2014

  • Det finns stora skillnader i resultaten mellan kommunerna. Arbetet för att motverka hemlöshet är mer utvecklat i kommuner som har högt invånarantal, bostadsbrist och där det förekommer hemlöshet.
  • I Stockholm, Göteborg och Malmö har nästan alla stadsdelar rutiner och överenskommelser för att förebygga och arbeta mot hemlöshet.
  • I 90 procent av storstädernas stadsdelar finns en övergripande kommunal plan för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. I kommuner med färre än 15 000 invånare är motsvarande andel 8 procent.
  • Flera invånarmässigt små kommuner påtalar att de inte har problem med hemlöshet och att de löser enskilda situationer när de uppkommer. Att ha en övergripande kommunal plan för att motverka hemlöshet eller skriftliga rutiner och överenskommelser för arbetet upplevs därför som överflödigt.
  • Nästan hälften av landets kommuner har en formaliserad samverkan med bostadsföretag och hyresvärdar för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden.

Öppna jämförelser är ett underlag för kommunernas utveckling av arbetet mot hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Resultatet bygger på enkäter till socialtjänsten i landets alla kommuner och stadsdelar i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Resultat och metod år 2012

Öppna jämförelser görs i samverkan

Öppna jämförelser av kommunernas arbete för att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Arbetet har även skett i samråd med Vårdföretagarna och Famna, de ideella vårdföretagarnas organisation.