Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Öppna jämförelser – Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning – Socialpsykiatri

Resultat öppna jämförelser 2018 – Stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning, Socialpsykiatri.

Resultaten visar att nio procent av kommunerna använder systematisk uppföljning till verksamhetsutveckling för personer med psykisk funktionsnedsättning. Den uppsökande verksamheten till den här gruppen har minskat i kommunerna sedan 2017.

Resultat öppna jämförelser 2018 – stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning – Socialpsykiatri.


Faktabladet ger en sammanfattning på riksnivå och med hjälp av excel-filen kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området. Genom vårt jämförelseverktyg kan du göra webbaserade jämförelser av kvaliteten på socialtjänstens olika verksamheter i hela Sverige.

 

Tidigare års resultat

Nedan kan du ta del av tidigare års resultat av öppna jämförelser inom området stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning – socialpsykiatri. Användarguiden hjälper dig att tolka resultaten.

Öppna jämförelser 2017 

Öppna jämförelser 2016

Öppna jämförelser görs i samverkan

Jämförelserna har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).