Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor.Öppna jämförelser – Stöd till personer med funktionsnedsättning – LSS

Resultat öppna jämförelser 2018 – Enhetsundersökning LSS

2018 års resultat bygger på svar från drygt 5000 verksamheter (bostad med särskild service för vuxna och daglig verksamhet). Resultaten visar bland annat att de enskilda i verksamheterna i hög utsträckning har aktuella genomförandeplaner och att många också har planer med en dokumentation om individens delaktighet.

Resultat öppna jämförelser – Enhetsundersökning LSS 2018

Faktabladet ger en sammanfattning på riksnivå och med hjälp av excel-filen kan du jämföra resultaten av enheternas arbete. I filen finns även resultat samlat på kommun-, län- och riksnivå för bostad med särskild service respektive daglig verksamhet. Tillsammans med resultaten för enhetsundersökningen presenteras i excel-filen uppgifter från Socialstyrelsens register över insatser enligt LSS. De är tänkta att vara ett stöd för lokala analyser.

På sidan hittar du även en användarguide med beskrivning av datainsamling och indikatorer, enkäterna samt information om hur du hittar rapporter för varje enhet.

 

Tidigare års resultat

Nedan kan du ta del av 2017 års resultat av öppna jämförelser på enhetsnivå inom LSS. Användarguiden hjälper dig att tolka resultaten. Enhetsundersökning inom LSS genomfördes tidigare (2012-2014). Då frågorna i enkäten har förändrats helt eller delvis går det inte att göra jämförelser i förhållande till dessa undersökningar.

Öppna jämförelser 2017

Öppna jämförelser görs i samverkan

Jämförelserna har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kontakt

Maria Rude
075-247 34 46