/
/

Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning – LSS

Här hittar du Socialstyrelsens olika jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning.

  • Öppna jämförelser 2018 – stöd till personer med funktionsnedsättning, LSS är resultat som främst baseras på den enkät som varje år skickas ut till alla Sveriges kommuner samt stadsdelar i Stockholm och Göteborg. Resultaten gör det möjligt att jämföra kommunernas och stadsdelarnas arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning.
  • Enhetsundersökning LSS är en undersökning där bostäder med särskild service (vuxna) och dagliga verksamheter besvarar frågor om sina verksamheter. Syftet med undersökningen är att stimulera till kunskaps- och verksamhetsutveckling på främst enhetsnivå och undersökningen riktar sig därför till verksamhetsansvariga.