/
/

Jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning – LSS

Här hittar du Socialstyrelsens olika jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning.

  • Öppna jämförelser av stöd till personer med funktionsnedsättning – LSS är resultat som främst baseras på den enkät som varje år skickas ut till alla Sveriges kommuner samt stadsdelar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Resultaten gör det möjligt att jämföra kommunernas och stadsdelarnas arbete med stöd till personer med funktionsnedsättning.
  • Enhetsundersökning LSS är en undersökning som genomförs under 2017 där bostäder med särskild service (vuxna) och dagliga verksamheter besvarar frågor om sina verksamheter. Syftet med undersökningen är att stimulera till kunskaps- och verksamhetsutveckling på främst enhetsnivå och undersökningen riktar sig därför till verksamhetsansvariga.