/
/

Öppna jämförelser – Ekonomiskt bistånd

Resultat öppna jämförelser 2018 – Ekonomiskt bistånd

Årets resultat visar att 62 procent av alla kommuner använder en strukturerad mall i alla utredningar vilket är ett resultat som har förbättrats över tid. Samtidigt innebär det att ett stort antal av Sveriges kommuner och stadsdelar inte utreder barnens situation systematiskt.

Resultat öppna jämförelser 2018 – ekonomiskt bistånd


Faktabladet ger en sammanfattning på riksnivå och med hjälp av excel-filen kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom området.

Under hösten publiceras indikatorer baserade på registerdata.

 

Tidigare års resultat

Nedan kan du ta del av tidigare års resultat av öppna jämförelser inom ekonomiskt bistånd. Användarguiden hjälper dig att tolka resultaten.

Öppna jämförelser 2017

Öppna jämförelser 2016

Öppna jämförelser görs i samverkan

Jämförelserna har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).