Öppna jämförelser av social barn- och ungdomsvård

Här kan du jämföra kommuners arbete med social barn- och ungdomsvård över hela landet. Materialet presenteras i ett webbaserat jämförelseverktyg, i excelfiler med resultat per kommun samt i en guide som ska underlätta att tolka resultaten.

Det är sjätte gången som öppna jämförelser av social barn- och ungdomsvård presenteras. För ett antal indikatorer går det att göra jämförelser mellan åren.

Resultat

Användarguide

För att förstå och tolka resultaten rätt – läs guiden nedan. Guiden inkluderar fyra steg för hur du kan analysera dina lokala resultat.

Öppna jämförelser 2015. Social barn- och ungdomsvård. Guide för att tolka resultaten

Viktiga resultat år 2015

  • 70 procent av personalen som utreder barns behov av skydd, stöd, vård och behandling i landets kommuner har socionomutbildning och minst tre års erfarenhet av barnutredningar. I kommuner med över 70 000 invånare och i storstädernas kommundelar, där flest barn blir berörda, varierar andelen mellan 17 procent och 100 procent.
  • Den genomsnittliga tillgången till arbetsledning för en handläggare är 2,7 timmar per vecka. Tiden för enskilda handläggare varierar mellan 6 minuter – 20 timmar per vecka.
  • 37 procent av kommunerna har en aktuell verksamhetsgemensam plan för handläggarnas kompetensutveckling som bygger på verksamhetens mål och analys av handläggarnas individuella kompetens. En ökning har skett med 18 procentenheter sedan 2013.
  • 55 procent av de ungdomar som varit placerade i familjehem eller HVB hela åk 9 har behörighet att söka till nationellt program i gymnasiet. För ungdomar som föddes utomlands var andelen 39 procent. För landets alla grundskoleelever låg motsvarande siffra på 88 procent våren 2014.
  • 28 procent av de ungdomar som varit placerade i familjehem eller HVB hela åk 9 har avslutat gymnasiet med grundläggande behörighet till högskola.
  • 20 procent av kommunerna har använt resultaten från systematiska uppföljningar av insatserna i hem för vård eller boende och familjehem för verksamhetsutveckling.

Öppna jämförelser görs i samverkan

Jämförelserna har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Arbetet har även skett i samråd med Vårdföretagarna och Famna.