Öppna jämförelser av sociala barn- och ungdomsvården

Resultat öppna jämförelser 2018 av placerade barns utbildningsnivå och hälsa

Att avsluta gymnasiet är viktigt för framtida försörjningsmöjligheter och för ett gott vuxenliv. Årets resultat visar att få 20-åringar avslutat sin gymnasieutbildning. Resultaten visar också på en hög användning av  olika psykofarmaka hos placerade 15-16-åringar.

Nu presenteras resultatet av 2018 års jämförelser. Faktabladet ger en sammanfattning på riksnivå och med hjälp av excel-filen kan du jämföra resultaten av kommunernas och stadsdelarnas arbete inom den sociala barn- och ungdomsvården.

 

Tidigare års resultat

Öppna jämförelser 2017

Genom vårt jämförelseverktyg kan du göra webbaserade jämförelser av kvaliteten på socialtjänstens olika verksamheter i hela Sverige.

Excelfilen nedan innehåller resultat per kommun eller stadsdel, län och riket. Filen kan laddas ned för egen bearbetning.

Användarguide för att tolka resultaten

För att förstå och tolka resultaten rätt har vi tagit fram en användarguide. Där finns beskrivningar av alla indikatorer samt en metodbilaga. Guiden inkluderar även fyra steg för hur du kan analysera dina resultat lokalt.

Öppna jämförelser 2016

Nedan kan du ta del av 2016 års resultat av öppna jämförelser inom området sociala barn- och ungdomsvården. Användarguiden hjälper dig att tolka resultaten.

Öppna jämförelser görs i samverkan

Jämförelserna har tagits fram av Socialstyrelsen i samverkan med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).