/
/
/

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.

Vad tycker äldre om äldreomsorgen? 2017

Från mitten av mars får cirka 220 000 äldre personer enkät per post till folkbokföringsadressen med frågor om vad man tycker om sin äldreomsorg. Enkäten skickas till alla över 65 år med hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende.

Med den här undersökningen får vi på Socialstyrelsen en bild av vad äldre tycker är bra eller dåligt med sin nuvarande vård och omsorg. Resultatet blir en viktig signal till ansvariga politiker och tjänstemän.

Viktig information om undersökningen

  • Enkäten skickas ut 13-17 mars.
  • Sista dagen att svara är den 26 maj.
  • Undersökningen finns också som webbenkät, och kan då också besvaras på engelska, finska och arabiska. På postenkäten finns inloggningsuppgifterna till webbenkäten.
  • Resultatet publiceras preliminärt på Socialstyrelsens webbplats i slutet av oktober 2017.

Har du inte fått din enkät med posten?

Har du trots att du är 65 år eller äldre, har hemtjänst alternativt bor i särskilt boende – inte fått någon postal enkät?

Kontakta Institutet för kvalitetsindikatorer/Indikator, telefon 031-730 31 80.

Möjlighet att besvara på internet

Du som vill och kan, har möjlighet att delta på internet, i webbenkät. Instruktioner för hur det går till finns i den postala enkäten.

Webbenkäterna kan besvaras på flera språk. Förutom svenska, finns de på engelska, finska och arabiska. I webbenkäten finns möjlighet att lämna egna kommentarer.

Ta hjälp av anhörig, vän eller bekant

Om det känns svårt att svara på egen hand - ta gärna hjälp av en anhörig, vän eller nära bekant.

Alla kan känna sig trygga med sina lämnade svar. Alla svar är sekretesskyddade.

Undersökningen 2016

I 2016 års undersökning deltog totalt 135 085 personer, varav 94 714 personer med hemtjänstinsatser och 40 371 personer som bor på särskilt boende. Totalt svarade 62 procent av dem som blev tillfrågade.

Resultaten samlade i en rapport

I rapporten och i tillhörande tabellbilaga finns nationella resultat. Resultat från riket ner till verksamheter med minst sju svarande finns sammanställda i Excelfiler. De innehåller detaljer för dig som vill arbeta själv med resultaten.

Resultaten samlade i ett webbverktyg

Hos Institutet för kvalitetsindikatorer finns ett webbverktyg där du kan hämta färdiga rapporter och göra enkla analyser. Här finns även rapporter på verksamhetsnivå från Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2016.

Gör så här för att se resultaten i webbverktyget:

  1. Läs manualen Socialstyrelsens äldreundersökningar, manual till Indikators webbverktyg.
  2.  Hämta ett användarnamn och lösenord.
  3. Logga in i webbverktyget på Institutet för kvalitetsindikatorers webbplats.

För att få en samlad bild av kvaliteten i verksamheterna se även resultaten från Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2016

Kontakt

Stina Hovmöller
075-247 43 07