/
/
/

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.

Vad tycker äldre om äldreomsorgen? 2018

Från mitten av mars får cirka 220 000 äldre personer enkät per post till folkbokföringsadressen med frågor om vad man tycker om sin äldreomsorg. Enkäten skickas till alla över 65 år med hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende.

Med den här undersökningen får vi på Socialstyrelsen en bild av vad äldre tycker är bra eller dåligt med sin nuvarande vård och omsorg. Resultatet blir en viktig signal till ansvariga politiker och tjänstemän.

Viktig information om undersökningen

  • Enkäten skickas ut 12-16 mars.
  • Sista dagen att svara är den 25 maj.
  • Undersökningen finns också som webbenkät, och kan då också besvaras på engelska, finska och arabiska. På postenkäten finns inloggningsuppgifterna till webbenkäten.
  • Resultatet publiceras preliminärt på Socialstyrelsens webbplats i slutet av oktober 2018.

Har du inte fått din enkät med posten?

Har du trots att du är 65 år eller äldre, har hemtjänst alternativt bor i särskilt boende – inte fått någon postal enkät?

Kontakta Institutet för kvalitetsindikatorer/Indikator,
telefon 031-730 31 80.

Möjlighet att besvara på internet

Du som vill och kan, har möjlighet att delta på internet, i webbenkät. Instruktioner för hur det går till finns i den postala enkäten.

Webbenkäterna kan besvaras på flera språk. Förutom svenska, finns de på engelska, finska och arabiska. I webbenkäten finns möjlighet att lämna egna kommentarer.

Ta hjälp av anhörig, vän eller bekant

Om det känns svårt att svara på egen hand - ta gärna hjälp av en anhörig, vän eller nära bekant.

Alla kan känna sig trygga med sina lämnade svar. Alla svar är sekretesskyddade.

 

Undersökningen 2017

I 2017 års undersökning deltog totalt 130 125 personer, varav 91 634 personer med hemtjänstinsatser och 38 491 personer som bor på särskilt boende. Totalt svarade 60 procent av dem som blev tillfrågade.

Resultaten samlade i en rapport

I rapporten och i tillhörande tabellbilaga finns nationella resultat. Resultat från riket ner till verksamheter med minst sju svarande finns sammanställda i Excelfiler. De innehåller detaljer för dig som vill arbeta själv med resultaten.

Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2017 – En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och särskilt boende.

 

Tabeller över förändrad målgrupp

Ett tekniskt problem uppstod vid programmeringen av urvalet vilket gjorde att de som är 65 år och som har hemtjänst eller bor på särskilt boende inte fick en enkät. Vi har därför tagit fram information för att varje enskild kommun ska kunna se om detta påverkar deras resultat. Nedan hittar du tabeller för de kommuner med en större andel än 0 procent 65-åringar.

Resultaten samlade i ett webbverktyg

Hos Institutet för kvalitetsindikatorer finns ett webbverktyg där du kan hämta färdiga rapporter och göra enkla analyser. Här finns även rapporter på verksamhetsnivå från Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2017.

Gör så här för att se resultaten i webbverktyget:

  1. Läs manualen Socialstyrelsens äldreundersökningar, manual till Indikators webbverktyg.
  2.  Hämta ett användarnamn och lösenord.
  3. Logga in i webbverktyget på Institutet för kvalitetsindikatorers webbplats.

Kontakt

Stina Hovmöller
075-247 43 07