Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.

Vad tycker äldre om äldreomsorgen? 2018

Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka hur de äldre uppfattar äldre-omsorgen. Därför fick cirka 220 000 äldre personer under våren en enkät med frågor om vad de tycker om sin äldreomsorg. Enkäten skickades till alla personer 65 år och äldre med hemtjänst eller som bor i ett särskilt boende.

I 2018 års undersökning deltog totalt 122 822 personer, varav 87 390 personer med hemtjänstinsatser och 35 432 personer som bor på särskilt boende. Totalt svarade 56 procent av dem som blev tillfrågade.

Syftet med undersökningen är dels att ge enskilda äldre en röst, dels att ta fram kvantitativa mått på äldreomsorgen utifrån ett brukarperspektiv. Det möjliggör att utfallet av insatser kan mätas och jämföras och därmed även utvärderas och utvecklas i linje med vad personer som tar emot omsorg tycker.

Resultaten 2018

Resultaten från riket ner till verksamheter med minst sju svarande finns sammanställda i Excelfiler. På sidan hittar du även en tabellbilaga som innehåller de nationella resultaten, metodbeskrivning och årets enkäter.

Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2018 – En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och särskilt boende.

För att få en samlad bild av kvaliteten i verksamheterna se även resultaten från Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2018. Tidpunk för publicering se kalendarium.

Kontakt

Stina Hovmöller
075-247 43 07