/
/
/

Enkäten Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. 2016 års resultat av enkäten publiceras i oktober.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2016

I mitten av mars 2016 skickade vi ut enkäter till alla personer som är 65 år och äldre, och som har hemtjänst eller bor på särskilda boenden.

Sista svarsdag var den 27 maj. Resultatet publiceras i oktober 2016.

Resultat av enkäten Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015

131 938 personer svarade på 2015 års enkäter (91 690 personer med hemtjänst i ordinärt boende och 40 248 personer på äldreboenden).

Resultaten samlade i en rapport

I rapporten och i tillhörande tabellbilaga finns nationella resultat. Resultat från riket ner till verksamheter med minst sju svarande finns sammanställda i excelfiler. De innehåller detaljer för dig som vill arbeta själv med resultaten.

Resultaten samlade i ett webbverktyg

Hos Institutet för kvalitetsindikatorer finns ett webbverktyg där du kan hämta färdiga rapporter och göra enkla analyser. Här finns även rapporter på verksamhetsnivå från Kommun- och enhetsundersökningen.

Gör så här för att se resultaten i webbverktyget:

  1. Läs manualen Socialstyrelsens äldreundersökningar, manual till Indikators webbverktyg.
  2.  Hämta ett användarnamn och lösenord.
  3. Logga in i webbverktyget på Institutet för kvalitetsindikatorers webbplats.

Kontakt

Ulrika Ingelsson
075-247 37 07