/
/
/

Undersökningar av äldreomsorg

Vi genomför Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? och Enhetsundersökningen för att få en bättre och mer samlad bild av äldreomsorgens verksamheter, ur både brukarnas och verksamheternas perspektiv. Här nedan finns information om undersökningarna.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2016

I mitten av mars 2016 skickar vi ut enkäter till alla personer 65 år och äldre, som har hemtjänst eller bor på särskilda boenden.

Sista svarsdag är 27 maj och resultatet presenteras i slutet av oktober 2016.

Du hittar resultaten från 2015 nedan.

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2015?

131 938 personer svarade på 2015 års enkäter (91 690 personer med hemtjänst i ordinärt boende och 40 248 personer på äldreboenden).

Resultaten finns både i en rapport och i ett webbverktyg.

Se resultaten i en rapport

I Socialstyrelsens rapport och tabellbilaga finns nationella resultat. Resultat från riket ner till verksamheter med minst sju svarande finns sammanställda i excelfiler. De innehåller detaljer för dig som vill arbeta själv med resultaten.

Så tycker de äldre om äldreomsorgen – En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2015

Se resultaten i ett webbverktyg

Hos Institutet för kvalitetsindikatorer finns ett webbverktyg där du kan hämta färdiga rapporter och göra enkla analyser. Här finns även rapporter på verksamhetsnivå från Kommun- och enhetsundersökningen.

Gör så här för att se resultaten i webbverktyget:

  1.  Läs manualen.
  2.  Hämta ett användarnamn och lösenord.
  3. Logga in i webbverktyget på Institutet för kvalitetsindikatorers webbplats.

Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård 2016

(Tidigare Kommun och enhetsundersökningen)

5000 hemtjänstverksamheter och särskilda boenden har under veckorna 12–17 tillgång till de webbenkäter de får med e-post.

Mellan vecka 21–22 kan verksamheterna kontrollera och eventuellt korrigera sina levererade uppgifter innan enkäterna slutligen stängs den 3 juni 2016.

Om er enkät inte har kommit fram, kontakta Indikator på: aldreundersokning@indikator.org

Resultaten är tänkta att användas i arbetet med verksamhetsutveckling på enhetsnivå. Du hittar resultaten från 2015 nedan.

Kommun- och enhetsundersökningen 2015

Vi frågade verksamhetsansvariga i kommuner, hemtjänstverksamheter och särskilda boenden om äldreomsorgen.

Se resultaten i en excelfil

Du som vill arbeta själv med resultaten kan se dem i en excelfil.

Samtliga resultat i Kommun- och enhetsundersökningen 2015

Resultaten i undersökningen har reviderats tre gånger sedan publiceringen den 20 oktober: 28 oktober och 12 november 2015 samt 14 januari 2016. 

I vår guide får du hjälp att förstå och tolka resultaten:

Kommun- och enhetsundersökningen, vård och omsorg om äldre, 2015 – Nationella resultat, guide för användning, beskrivning av datainsamling och indikatorer

Se resultaten i ett webbverktyg

Hos Institutet för kvalitetsindikatorer finns ett webbverktyg där du kan hämta färdiga rapporter. Här presenteras även resultaten från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen 2015.

Gör så här för att se resultaten i webbverktyget:

  1.  Läs manualen.
  2.  Hämta ett användarnamn och lösenord.
  3. Logga in på webbverktyget på Institutet för kvalitetsindikatorers webbplats.

Kontakt

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
Ulrika Ingelsson
075-247 37 07

Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård
Anna Ekendahl
075-247 44 13

Äldreundersökning (e-post)