Vi använder kakor för att förbättra webbplatsen

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att underlätta ditt besök och för att göra webbplatsen bättre. Läs mer om kakor./
/
/

Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård

Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård är en undersökning där hemtjänstverksamheter och särskilda boenden besvarar frågor om sin verksamhet inom vård och omsorg om äldre.

Enhetsundersökning äldre 2019

Mellan vecka 12-17 får cirka 5000 hemtjänstverksamheter och särskilda boenden åter chansen att medverka i enhetsundersökningen. Mellan vecka 21-22 kan verksamheterna kvalitetsgranska sina lämnade uppgifter och undersökningen stängs slutligen den 31 maj 2019.

Undersökningen består av en webbenkät som skickas via mejl till uppgiftslämnare i verksamheterna. Uppgifter om enheter och uppgiftslämnare har samlats in genom kontaktpersoner för enhetsundersökningen i kommunerna eller stadsdelarna.

Har er verksamhet inte fått en enkät?

Skicka ett mejl till: aldreundersokning@indikator.org

Resultat från enhetsundersökningen om äldreomsorg publiceras preliminärt i oktober 2019 på Socialstyrelsens webbplats.

Öppna jämförelser 2018

Resultat Öppna jämförelser – Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.

Resultatet redovisas i form av indikatorer och bakgrundsmått samt i enskilda rapporter för varje enhet.

Indikatorerna ska spegla delar av kvaliteten i verksamheterna och är främst till för verksamhetsutveckling på enhetsnivå. Syftet är att stimulera till kunskaps- och verksamhetsutveckling för att främja en jämlik socialtjänst och hemsjukvård med god kvalitet, bland annat genom jämförelser och transparens.

För att få en samlad bild av kvaliteten i verksamheterna 2018 se även resultaten från Enkäten Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Tidigare publicerade resultat

Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård hette fram till 2016 Kommun- och enhetsundersökningen.

Kontakt

Anna Ekendahl
075-247 44 13