/
/
/

Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård

Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård är en undersökning där hemtjänstverksamheter och särskilda boenden besvarar frågor om sin verksamhet inom vård och omsorg om äldre.

Mellan vecka 12–17 får cirka 5 000 hemtjänstverksamheter och särskilda boenden chansen att medverka i undersökningen. Mellan vecka 21–22 kan verksamheterna kvalitetsgranska sina lämnade uppgifter. Undersökningen stängs slutgiltigt den 2 juni 2017.

Har er verksamhet inte fått en enkät?

Skicka ett mail till aldreundersokning@indikator.org

Redovisning av resultat 2017

Resultatet redovisas i form av indikatorer och bakgrundsmått samt i enskilda rapporter för varje enhet. Publiceringen sker vecka 48.

Indikatorerna ska spegla delar av kvaliteten i verksamheterna och är främst till för verksamhetsutveckling på enhetsnivå. Syftet är att stimulera till kunskaps- och verksamhetsutveckling för att främja en jämlik socialtjänst och hemsjukvård med god kvalitet, bland annat genom jämförelser och transparens.

Resultat 2016

Resultaten samlade i Excel

Användarguide för att tolka resultaten samt beskrivning av indikatorerna

Resultaten samlade i ett webbverktyg

Hos Institutet för kvalitetsindikatorer finns ett webbverktyg där du kan hämta färdiga rapporter. Här presenteras även resultaten från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2016.

Gör så här för att se resultaten i webbverktyget:

  1. Läs manualen Socialstyrelsens äldreundersökningar, manual till Indikators webbverktyg.
  2.  Hämta ett användarnamn och lösenord.
  3. Logga in till webbverktyget på Institutet för kvalitetsindikatorers webbplats.

För att få en samlad bild av kvaliteten i verksamheterna 2016 se även resultaten från Enkäten Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Tidigare publicerade resultat

Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård hette fram till 2016 Kommun- och enhetsundersökningen.

Kontakt

Anna Ekendahl
075-247 44 13