Jämförelser av äldreomsorg

Här får du information om olika jämförelser inom äldreomsorgen.

För beslutsfattare och verksamhetsansvariga

  • Enkäten Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? skickas i år till alla äldre över 65 år med hemtjänst eller som bor i särskilt boende. I den kan de tycka till om kvaliteten på den omsorg de får. Resultatet presenteras bland annat via ett webbverktyg på sidan Undersökningar av äldreomsorg
  • Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård är en undersökning där sammanlagt cirka 5 000 hemtjänstverksamheter och särskilda boenden svarar på frågor om äldreomsorgen. Här presenteras resultaten som främst är till för verksamhetsutveckling på enhetsnivå. Uppgifterna kan även hämtas via ett webbverktyg på sidan Undersökningar av äldreomsorg
  • Öppna jämförelser – Vård och omsorg om äldre 2015 presenterar jämförelser för län och kommuner. 

För äldre och deras anhöriga

  • Äldreguiden 2015 riktar sig till äldre och deras anhöriga och kan användas för information om hemtjänstverksamheter och äldreboenden. Den innehåller uppgifter från både undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? och från Kommun- och enhetsundersökningen.

Kontakt

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
Ulrika Ingelsson 
075‑247 37 07

Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård
Anna Ekendahl
075-247 44 13

Vård och omsorg om äldre
Kalle Brandstedt
075-247 37 42

Marianne Lidbrink
075-247 35 28

Äldreguiden
Marianne Lidbrink
075-247 35 28

Mer hos oss

Äldre