Jag arbetar med

Denna sektion av Socialstyrelsens webbplats riktar sig till yrkesverksamma i vård och omsorg och är uppdelad i olika yrkesområden.

Dessa ingångar finns i denna sektion:

 • Palliativ vård

   

 • Psykisk ohälsa 
 •  

 • Sjukdomar
 • Tandvård
 • Vålds- och brottsrelaterade frågor
 • Vårdhygien
 • Vård och omsorg för asylsökande med flera
 • Äldre
  •