/
/

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om hur vi hanterar de personuppgifter som samlas in genom vår webbplats. I Personuppgiftslagen (PuL) finns regler om hur uppgifterna får behandlas.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande människa. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress.

Vad används uppgifterna till?

Socialstyrelsen behandlar dina personuppgifter:

  • när du anmäler dig till våra utbildningar, konferenser och andra evenemang
  • när du söker ett jobb hos oss
  • när du beställer publikationer
  • när du anmäler dig till våra prenumerationstjänster
  • när du skickar e-post eller fax till oss
  • när du svarar på enkäter.

Det gör vi för att vi till exempel ska kunna hantera din anmälan, din ansökan, din beställning eller svara på din e-post.

Offentlighet och sekretess

E-post och andra handlingar som kommer in till Socialstyrelsen är enligt huvudregeln allmänna handlingar. Det innebär att allmänheten och massmedia har rätt att ta del av innehållet, om det inte finns uppgifter som är sekretessbelagda enligt offentlighets- och sekretesslagen. Känsliga uppgifter är sekretessbelagda.

Du har rätt att begära registerutdrag

Vill du veta vad som finns registrerat om dig själv i Socialstyrelsens register? En gång om året har du rätt att kostnadsfritt få ta del av dessa uppgifter.

Här kan du läsa hur du gör för att begära ett registerutdrag.