/
/

Dina personuppgifter hos Socialstyrelsen

Här kan du läsa om hur vi hanterar dina personuppgifter. Behandling av personuppgifter regleras i dataskyddsförordningen och kompletterande svensk lagstiftning. I de fall Socialstyrelsens behandling av personuppgifter regleras i svensk registerlagstiftning anges det i samband med informationen om det specifika registret.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande människa. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress.

Du har rätt att få information om Socialstyrelsens behandling av dina personuppgifter. Socialstyrelsen är personuppgiftsansvarig och är skyldig att ge dig information om behandlingen. När du begär ett registerutdrag har du också rätt att få information om behandlingen av dina uppgifter.

Vill du veta vad som finns registrerat om dig själv i Socialstyrelsens register? Du rätt att kostnadsfritt ta del av dessa uppgifter. Här får du information om hur du gör för att begära ett registerutdrag.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande människa. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress, bilder och e-postadress.

På Datainspektionens webbplats hittar du information om dataskyddsför-ordningen.

Vad används uppgifterna till?

Socialstyrelsen behandlar dina personuppgifter i olika verksamheter, till exempel:

 • Statistik, till exempel hälsodata- och socialtjänsteregister och dödsorsaksregistret
 • Register över legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal
 • Ansökan om legitimationer
 • Ansökan om statsbidrag
 • Ärenden hos Rättsliga rådet
 • Forskning
 • Tillståndsärenden
 • Enkäter
 • Anmälan till utbildningar, konferenser och evenemang
 • Ansökan om jobb
 • Beställning av publikationer
 • Prenumeration på nyhetsbrev och pressmeddelanden
 • När du skickar e-post eller fax till oss

Socialstyrelsen handlägger också ärenden hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN

Dina rättigheter

Du har bland annat rätt att få veta varför uppgifterna behandlas, rätt att begära ett registerutdrag, rätt att få felaktiga uppgifter rättade eller raderade, rätt att begära begränsning, rätt att invända mot behandlingen, samt rätt att begära att uppgifterna flyttas. Är du missnöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Läs mer om dina rättigheter

Läs mer om hälsodata- och socialtjänstregister

 

Har du frågor kan du vända dig till socialstyrelsen@socialstyrelsen.se.

Du kan även kontakta vårt dataskyddsombudet på dataskyddsombud@socialstyrelsen.se.