Socialstyrelsens upphandlingar

Socialstyrelsen följer lagen om offentlig upphandling vid alla inköp.

Sök bland Socialstyrelsens upphandlingar.

På denna sida kan du också ta del av förfrågningsunderlag och tillhörande information, liksom förändringar, frågor/svar, tilldelningsmeddelanden m.m.

Här finns även avslutade upphandlingar.

Kontakta gärna vår upphandlingsenhet om du har frågor om Socialstyrelsens upphandlingar.

Kontakt

Upphandlingsenheten
075-247 30 00